Trimebutine (DCI)

Синоними: Debritdar (Jouvienal).

Лекарствени форми:

Действие:

След орално приемане има добра абсорбция и максимални серумни нива се достигат за 1 - 2 h. Фиксира се предимнов храносмилателния тракт. Елиминира се бързо главно с урината - средно до 70% за 24 h.

Показания:

- болки, свързани с функционални нарушения на храносмилателния тракт и жлъчните пътища;

- нарушения в пасажа на чревното съдържимо от функционален произход.

Парентерално

- жлъчни и стомашно-чревни колики;

- постоперативен паралитичен илеус;

- подготовка за рентгенови и ендоскопски изследвания.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Парентерално се прилага при жлъчни или чревни колики по 1 ампула бускулно или бавно венозно - за 3 - 5 min. В болнична обстановка при подготовка за ендоскопски и ретгенови изследвания и в хирургичната практика дозировката се адаптира до получаване на ефект.

В детската възраст се използва суспенсията, която е специално адаптирана за педиатирчната практика. Дозира се по 1 кафена лъжичка -24 mg) на 5 kg телесна маса дневно или както следва: до 6 месеца по 1/2 кажена лъжичка (12 mg) 2 - 3 пъти дневно; от 6 месеца до 1 година - по 1 кафена лъжичка (24 mg) 2 пъти дневно; от 1 до 5 години - по 1 кафена лъжичка 3 пъти дневно; над 5 години - по 2 кафени лъжички 3 пъти дневно.

Суспенсията може да се даде директно или смесена с течност, а при кърмачетата с биберон, смесена с мляко или вода.

При възрастни перорално се прилага обикновено по 1 таблетка или по 1 супена лъжица от суспенсията 3 пъти дневно. Суспенсията се приготвя като във флакона се прибавя негазирана минерална вода до обозначението и се разклаща до разтваряне на съдържимото. Ректално се прилага по 1 - 2 свещички дневно.
Въпреки, че експериментално на опитни животни не е установен тератогенен ефект, не се препоръчва приложението на тримебутин през първите три месеца на бременността. Поради липса на проучвания да се избягва приложението му на кърмачки.
Разтворите за венозно приложение чрез перфузия не бива да смесва с Dihidrostreptomicine, Bipenicillin, Pentobarbital Na, Gamma-OH, Oxiferriscorbine Na, Diprivan, Solu-Medrol, Valium поради in vitro несъвместимост - проява на преципитация във финалния разтвор.
При венозно приложение en bolus може да се получи липотемия. Рядко са наблюдавани кожни реакции.
се прилага за симптоматично лечение при:
Перорално и ректално се прилага за симптоматично лечение при:
Тримебутинът има мускулоторпно спазмолитично действие. Той представлява периферен енкефалинергичен агонист и упражнява своето действие като се свързва с ендогенните опиоидни рецептори. Модифицира моторната активност на стомашно-чревния тракт - стимулира мотилитета на дуоденума и тънките черва, регулира моториката на дебелите черва и намалява спазма на sphincter ani anternum. Притежава аналгичен ефект и локално анестетично действие, но тъй като няма аминогурпа в пара-положение на молекулата си, не оказва сенсибилизиращите странични ефекти на «каините».
Tabl. x 100 mg; Susp. fl. x 250 ml (1 кафена лъжичка = 24 mg, 1 супена лъжича = 72 mg); Suppos. x 100 mg; Amp. x 50 mg/5 ml.
 

Реклама