Trimetazidine ( DCI )

Синоними: Рreductal ( Servier ), Vestarel ( Servier ).

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg; Sol. fl. x 60 ml ( 1 ml = 20 gtt = 20 mg ).

Действие: Като предпазва енергичния метаболизъм на клетката, изложена на хипоксия или исхемия, триметазидинът предотвратява рухването на интрацелуларното ниво на АТФ. По този начин той осигурява функционирането на йонната помпа и трансмембранния натриево-калиев инфлукс и поддържа клетъчната хомеостаза. Активността на вастарел върху клетъчния метаболизъм позволява да се избегне натрупването на лактата в миокардната тъкан и намалението на интермедиерните продукти от гликолизата в хепатацитите. Той предотвратява намаляването на резервите на АТФ и цАМФ в мозъка и в миокардната тъкан и поддържа функционалната активност митохондриалните ензими в хепатоцитите, където се осъществява продукцията на енергия за клетката. При болни с ИБС вастарел увеличава коронарния резерв, намалява честотата на ангинозните кризи и води до намаляване консумацията на нитроглицерин. Терапевтичният антиангинозен ефект на препарата настъпва бавно 2 – 6 седмици, но е продължителен. Намалява вертигинозните прояви от съдов произход и при болестта на Meniиre и подобрява съдовите увреждания на ретината. Абсорбира се бързо, като пикови плазмени нива се достигат за 2 – 3 h. Свързва се с плазмените протеини в около 15 %. Плазменият му полуживот е 5 h. Елиминира се бързо от организма, предимно с урината.

Показания: - За профилактично лечение на ангинозните кризи при ИБС.

  • За лечение на хориоретиналните съдови увреждания.

  • За лечение на вертигинозните прояви при болестта на Menière и от съдов

произход.

Обичайна дозировка: Прилага се по 1 таблетка или по 20 капки по време на ядене 2 – 3 пъти дневно.

Особености на приложение и дозировка: Употребата му при остър миокарден инфаркти, състояния след РТСА и аорто-коронарен байпас е в процес на проучване.

Странични ефекти: Стомашно чревен дискомфорт, гадене повръщане.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност.

 

Реклама