Trimethaphan (DCI)

Синоними: Arfonad (Roche).

Лекарствени форми: Amp. x 250 mg/10 ml pro inj. i.v.

Действие: Антихипертензивното му действие се дължи на ганглиоблокиращ ефект водещ до периферна вазодилатация. Има бързо и краткотрайно действие, което го прави за лечение на неконтролируеми хипертонични състояния в хирургията. Приложен венозно има незабавно начало на действие, пикови концентрации по време на цялата инфузия и действието му се прекратява 10 – 30 min след спиране. Метаболизира се в плазмата и се екскретира с урината.

Показания: Прилага се за контролирана хипотензия при хирургични интервенции, за купиране на хипертонични кризи с остра лявокамерна сърдечна недостатъчност.

Обичайна дозировка: 0,5 – 1,5 mg/min.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се във венозна инфузия, като се контролира артериалното налягане на 3 – 5 min. Не се смества с други лекарствени препарати.

В педиатрията се озира с голяма предпазливост със скорост 50 – 150 µg/kg/min.

Взаимодействие с други лекарства: Да се прилага внимателно със спинални анестетици. Потенцира действието на другите антихипертензивни средства.

Странични ефекта: Гадене, повръщане, паралитичен илеус, атония на пикочния мехур, тахикардия, хипотензия.

Противопоказания: Тежка мозъчно-съдова болест, ИБС, остър миокарден инфаркт, ХБН, дихателна и чернодробна недостатъчност, анемия и бременност.

 

Реклама