Trometamol (DCI)

Синоними: Thamacetal (Roger Bellon), THAM (Hausmann).

Лекарствени форми: Thamacetal – fl. x 250 ml; THAM – fl. x 500 ml.

Състав: В един флакон от 250 ml разтвор на Thamacetal се съдържат: Trometamol (THAM – Tris-(hydroxymethyl) amino-methane) – 9,15 g + Acidum aceticum 1,5 g. Осмоларитет 380 mOsm/l.

В 1000 ml THAM (Hausmann) се съдържат Trometamol 36,3 g. Na+ 30 mmol, K+ 4,8 mmol и Cl- 34,8 mmol.

Действие: Активният принцип на двата препарата е аминотампонът трометамол – 0,38 моларен разтвор. При рН на кръвта той се йонизира и 70 % от него остава в екстрацелуларния сектор, а 30 % може да проникне интрацелуларно и да коригира вътреклетъчната ацидоза. Добавката на Acidum aceticum към трометамола осигурява на Thamacetal рН 8,6, запазва алкализиращите му свойства и осигурява същевременно добра поносимост при венозно инжектиране. Тамацетатът се разпределя в извънклетъчният и вътреклетъчния сектор. Той се елиминира през бъбреците, като повишава значително диурезата и алкализира урината.

Показания: Прилагат се за корекция на метаболитната ацидоза от различен произход.

Особености на приложение и дозировка: Прилагат се строго венозно в дълбока или повърхностна вена с помощта на малък пластмасов катетър. Скоростта, с която трябва да изтече един флакон от 250 ml, е най-малко 1 h. Средната дневна дозировка се изчислява по следния начин: разтворът тамацетат в милилитри, който трябва да се влее, е равен на дефицита от основи в mmol x телесната маса (в kg) или практически 1,0 g Trometamol на 3 kg телесна маса на болния или още 250 – 500 ml при възрастен човек в продължение на 1 – 6 h. При болни с ХБН с креатининов клирънс под 0,08 ml/s дневната доза не трябва да надминава 250 ml.

Странични ефекти: При свръхдозиране може да се развие потискане на дишането, което да наложи асистирано дишане, намаление на калиемията с развитие на ритъмни нарушения и намаление концентрацията на кръвната захар.

Противопоказания: Хипокалиемия, дихателна недостатъчност, да се прилага предпазливо при захарен диабет. Да не се прилага при деца до 6 годишна възраст.

 

Реклама