Tromethamol compositum “Berlin-Chemie” (Berlin-Chemie)

Лекарствени форми: Fl. x 500 ml.

Състав: Tromethamol compositum в 1000 ml се съдържат: Trometamol 36,3 g и Sorbitol 50 g, Na+ 30 mmol, K+ 5 mmol, Cl- 35 mmol, CH3 COO- 100 mmol. Осмоларитет 928 mOsm/l, pH 8,6. Енергиен внос 1580 kj/l (378 kcal).

Действие: Изотоничен буферен разтвор, който съдейства за корекция на нарушеното алкално-киселинно равновесие. Основната съставка на разтвора – трометамол, представлява осмотичен диуретик. Той действа и като антидот при отравяния с барбитурати и салицилати. Съчетанието с електролитните йони осигурява изотоничност с кръвта. Със своята приблизително 30 % недисоциирана част трометамолът е в състояние да премине през мембраните на клетките и там да свърже излишните водородни йони.

Показания: Клетъчна ацидоза при диабетна кома, ацидоза при хемотрансфузии, изгаряния, за борба с шока, в кардиохирургията, при отравяне с барбитурати и салицилати.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката е индивидуална съобразно показателите а кръвно-газовия анализ. Средната доза е 2 – 3 – 5 ml/kg/h във венозна капкова инфузия. По-точно се дозира по следната формула:

BE x 0,3 x т.м.


D = ,

0,75

където:

  • D е дозата на разтвора в ml, който трябва да се внесе във венозна капкова инфузия;

  • ВЕ е отрицателния алкален излишък,

  • т.м. е телесната маса на болния в kg.

При приложението на разтвора е необходим постоянен контрол на алкално-киселинното равновесие и концентрацията на калия в серума.

Странични ефекти

Противопоказания

: Алкалоза, ХБН.
: Преходна хипогликемия, потискане на дишането, хипохлоремия.
 

Реклама