Trypsinum crystallisatum (DCI)

Синоними: Trypsin Spofa (Spofa), Trypsin Retard (Spofa).

Лекарствени форми: Amp. x 50 mg lyophilisat; Trypsin Retard – sol. oleosa 0,5 % разтвор amp. x 1 ml.

Действие: Трипсинът е панкреасен ензим с молекулна маса 21 000 далтона, който се получава от панкреас на говеда. Той разгражда главно пептидните връзки в белтъчните молекули. Приложен локално, мускулно или per inhalationem, трипсинът разгражда фибринозните образувания и некротизиращите тъкани, размеква вискозните секрети, гнойните храчки и ексудати, втечнява кръвните съсиреци, без да уврежда здравите тъкани, които съдържан специфични и неспецифични инхибитори на трипсина. Освен това трипсинът има и противовъзпалително действие, потиска хиалуронидазата, стимулира фагоцитозата и активира фибринолизата.

Показания: Прилага се спомагателно лечение като:

  • муколитично средство за втечняване и отстраняване на вискозни секрети и гнойни храчки при мукопурулентен бронхит, бронхиектатична болест, белодробен абцес и белодробна ателектаза. За разводняване на гъсти ексудати при плеврити, емпиеми и хемоторакс;

  • неспецифично противовъзпалително средство при остеомиелити, тромбофлебити, възпалителни дистрофични форми на пародонтоза, иридоциклити, хроничен прогресиращ полиартрит и други;

  • при гангрени у диабетици, декубитуси, гнойни рани, фистули и други.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Парентерално не се прилага при чернодробна и сърдечна недостатъчност, кахексия, белодробен емфизем с прояви на хронична дихателна недостатъчност, белодробна пневмосклероза. 
Болезненост и хиперемия на мястото на инжектирането, повишаване на температурата, тахикардия, алергични реакции при венозно, мускулно и интраплеврално инжектиране. За предотвратяването им се прилагат предварително антихистаминови препарати. Интраплевралното му приложение при туберкулозен емпием може да доведе до образуването на бронхо-плеврална фистула!
Разтворите на трипсина се приготвят ex tempore с изотоничен разтвор на NaCl. За мускулно инжектиране се прилага 0,1 % разтвор по 5 – 10 mg 1 – 2 пъти дневно в продължение на 1 до 2 седмици. За венозно приложение 10 mg трипсин се разтваря в 100 – 200 ml стерилен изотоничен разтвор на NaCl и се внася в капкова инфузия. При нагноителни процеси в бронхо-пулмоналната система може да се приложи и per inhalationem, а при ексудативни плеврити, емпиеми и хемоторакс и интраплеврално. За локално приложение 50 mg трипсин се разтваря с 50 ml стерилна вода за инжектиране или с изотоничен разтвор на NaCl и се прилага под формата на инстилации или компреси.
 

Реклама