Tubocurarine chloride (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености и приложение и дозировка

: Инжектира се венозно след интубиране и преминаване към изкуствена вентилация на белите дробове на болния. Инициалната доза за възрастни е 150 μg/kg телесна маса. При болни над 65 години и при деца се започва с по-ниска доза. 
: Бронхиална астма, myasthenia gravis. Внимателно трябва да се прилага при кърмачета и малки деца, при болни с тежки бъбречни и чернодробни заболявания.
: Етерът, наркотанът и циклопропанът потенцират действието на тубокурарина и на другите недополяризиращи миорелаксанти. Аминогликозидите и полимиксините намаляват отделянето на ацетилхолин от холинергичните нервни окончания и също потенцират миорелаксиращото действие на тубокурарина и на другите недеполяризиращи нервно-мускулни блокери.
: Може да предизвика парализа на дихателната мускулатура и асфиксия с летален изход, ако болният не е на изкуствена вентилация. Може да настъпи бронхоспазъм и артериална хипотензия поради хистаминолиберация.
: Прилага се за релаксация на скелетната мускулатура при оперативни интервенции с обща анестезия.
: Препаратът съдържа алкалоида d-tubocurarin, изолиран от растението Chondrodendron tomentosum, който се свързва с N-холинорецепторите в нервно-мускулния синапс и като възпрепятства деполяризирането на мембраната на миофибрилите от медиаторния ацетилхолин предизвиква временна миорелаксация на напречно-набраздената мускулатура. Разхлабването на скелетните мускули под влиянието на тубокурарина става в определен ред - отначало лицевата и шийната мускулатура, след това мускулите на трупа и крайниците и най-накрая се релаксират междуребрените мускули и диафрагмата. Възстановяването на нервно-мускулното предаване и на мускулната активност става по обратен ред. Миорелаксиращият ефект на тубокурарина се проявява 20 - 30 s след венозно инжектиране, достига максимум след 4 min и продължава около 30 - 40 min. Тубокураринът блокира слабо N- холинорецепторите на вегетативните ганглии. Потиска ларингеалните и бронхиалните рефлекси. Намалява тонуса и перисталтиката на червата и пикочните пътища. Понижава артериалното налягане и повишава тонуса на бронхиалната мускулатура, тъй като води до освобождаването на хистамин.
: Amp.x 30 mg/10 ml.
: Tubocurarin (Orion), Curarin-Asta (Asta-Werke AG).
 

Реклама