Ultra-levure ( Lab. Biocodex - France )

Лекарствени форми: Caps. x 56, 5 mg lyophilisat от Saccharomyces boulardii.

Действие: Ultra-levure предсавлява антидиарично средство от микробен произход, чиито активен принцип е лиофилизиран щам от Saccharomyces boulardii. Методологията за лиофилизиране, използвана при производството на препарата, позволява съживяването на дрождените клетки върху адаптирана среда, без да настъпят в тях морфологични и функционални промени. След приемането на една доза от препарата, живи клетки се появяват в стомаха, дуоденума и йеюнума твърде бързо , в илеума максималното им количество достига към края на 1-ия час, а в цекума - към 6-ия час и значителни количества се запазват до 24-ия час. По такъв начин захаромицетите устояват на действието на стомашните, чернодробните, панкреасните и чревните секрети. Тяхното действие се изразява в синтеза на витамини от групата В - В1 , В2, В6, пантотенова и никотинова киселина, в инхибиране растежа на различни микроорганизми - бактерии и Candida albicans, и въздействие върху имунната система. Тъй като Saccharomyces boulardii не спадат кънм групата на бактериите, те са резистентни на действието на антибактериалните антибиотици и на сулфонамидите.

Показания: Терапия и профилактика на диспептични нарушения, свързани с продължителна терапия с широкоспектърни антибиотици. Ефектът на препарата в този случай е доказан в клинични проучвания при условията на двойно сляп опит. Терапия на инфекциозните диарии, не само при кърмачета и деца, но и при възрастни и стари хора. Профилактика на диариите, свързани с ентерално хранене с непрекъснат дебит у възрастни.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се 1 - 4 пъти дневно по 1 капсула. Тъй като Ultra-levure е съставен от живи клетки, не бива да се смесва с горещи течности или храни повече от 500С, нито с алкохол.

Взаимодействие с други лекарства: Поради своя гъбичен характер препаратът не трябва да се прилага едновременно с орални или системни антифунгални медикаменти.

 

Реклама