Ultra – Tardum HP ( Organon )

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml ( 40 UI/ ml ).

Действие:Ultra – Tardum HP представлява суспенсия от високопречистен кристален цинк-инсулин от говежди произход. Началото на действието му се проявява 2 h след инжектиране. Хипогликемичният ефект продължава 26 – 30 h.

Показания: Инсулинозависим захарен диабет.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се в дълбоки подкожни или мускулни инжекции. Дневната доза се определя от състоянието на пациента и неговите инсулинови нужди и се коригира впоследствие през 3 – 4 дни с 4 – 6 UI, съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили. Дневната доза се инжектира наведнъж сутрин преди закуска или на 2 пъти. Може да се смесва с Endopdncrine и със Semi – Tardum HP.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербуталин може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните и признаци.

Странични ефекти: Може да се развият особено при лоша техника на инжектирането локални реакции – еритем, болка или уртикариален обрив. По-рядко се наблюдават генерализирани алергични реакции до алергичен шок, главно при алергия към инсулина.

Противопоказания: Алергия към инсулин. Не е подходящо приложението му при диабетици с наднормена телесна маса. По време на лечението не се съветва употребата на алкохолни напитки, които повишават риска от хипогликемични реакции.

 

Реклама