Urate-oxydase (DCI)

Синоними: Uricozime (Clin Midy).

Лекарствени форми:

Дейстиве:

Показания:

  • в нефрологията – остра и хронична бъбречна недостатъчност, включително и при болни на програмирана хрониодиализа, при уратна литиаза;

  • при хемопатии, лекувани с цитостатични следства;

  • при тежка подагра с подагрозен артрит, с тофи, с уратна литиаза, с подагрозна нефропатия и ХБН;

  • по време на лечение посредством гладуване на болни със затлъстяване.

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата , бременност, дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа.
Алергични прояви: уртикария, треска, еозинофилия, оток на Квинке. Изключително рядко може да настъпи анафилактоиден шок. Тези реакции се наблюдават предимно при венозно инжектиране у лица с предхождащи алергични прояви. Те налагат незабавно прекъсване на лечението с урикозим. Наблюдавани са и остри подагрозни пристъпи при лечение с урикозим.
За предпочитане е да се инжектира дълбоко мускулно и да се избягва венозното приложение с оглед риска от алергични реакции.
Прилага се по 1000U (1 ампула) дневно, като се инжектира дълбоко мускулно или венозно струйно или чрез перфузия в продължение на 12 дни. Тази дозировка се прилага независимо от телесната маса на болния. При болните с подагра е необходимо през първите дни от лечението да се приложи и колхицин, за да се избегне развитието на остра подагрозна криза. След привършване на курса лечението продължава с урикоинхибитори.
Прилага се за лечение на тежки хиперурикемии, първични и вторични:
Урат-оксидазата представлява пептиден ензим, извлечен от култури на Aspergillus flavus. Има хипоурикемично действие чрез уриколиза, като води до разграждане на пикочната киселина до алантоин. Алантоинът е 10 пъти по-разтворим, отколкото пикочната киселина, и се елиминира през бъбреците.
Amp.x 1000 U lyophilisat Urate-oxydase + amp.x 1 ml разтворител.
 

Реклама