Urokinase (DCI)

Синоними: Abbokinase (Abbott), Corase 500 000 (Medac), Ukidan (Serono), Urokinase (Choay), Actosolv Urokinase (Aventis), Alphakinase (Alpha Terapeutic).

Лекарствени форми: Abbokinasefl. x 250 000 UI; Corase – fl. x 500 000 UI, Ukidan – fl. x 5000 UI; x 25 000 UI, x 100 000 UI et x 500 000 UI + amp. x 5 ml aqua destilata steryl; Urokinase (Choay) – fl. x 75 000 UI et x 225 000 UI; Actosolv Urokinase – fl. x 100 000 UI + amp. x 2 ml solvant, fl. x 600 000 UI + amp. x 10 ml solvant;Alpakinase – fl. x 10 000 UI, x 50 000 UI, x 250 000 UI et x 500 000 UI.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Както при стрептокиназата.
Много рядко се наблюдават алергични реакции – бронхиолоспазъм и кожни обриви. В 2-3 % от лекуваните – фебрилни епизоди. При предозиране – хеморагични прояви.
Разтворът за инжектиране се приготвя непосредствено преди инфузията, като всеки флакон от 250 00 UI се разтваря с 5 ml стерилна дестилирана вода за инжекции и необходимата обща доза се доразрежда с физилогичен разтвор или 5% глюкоза.
При остър миокарден инфаркт се прилага в обща доза 3 000 000 UI, от които 1 500 00 UI се вливат бързо венозно, а останалите 1 500 000 UI, във венозна инфузия за 90 min. След предварителна коронарография може да се внесе и директно в запушената коронарна артерия по 6000 UI/min в продължение на 60-90 min до обща доза 750 000 UI. За лечение на белодробна еболия и артериални емболии на крайниците in situ се прилагат по 300 000 – 1 000 000 UI за 20-30 min. За системно лечение на белодробна емболия и периферни артериални емболии се инжектират бавно венозно 300 000 UI за 15-30 min, последвано от i.v. инфузия на 250 000 UI/h за 12 h. При дълбоки венозни тромбози се започва с 200 000 UI за 15-30 min, последвано от инфузия от 100 000 UI/h за 1-3 дни.
Остър миокарден инфаркт, артериални емболии, артериални и венозни тромбози, за дезобструкция на артерио-венозния шънт при хемодиализирани пациенти, тромбози на механични клапани и съдови протези и други.
Препаратите съдържат урокиназа – ензим с изразена фибринолитична активност, продоциран от бъбреците. Изолира се от човешката урина. Абокиназата се получава чрез специална технология с тъканни култури от човешки бъбречни клетки. Няма антигенни свойства, което позволява повторната й употреба. Плазменият полуживот на урокиназата е 2 min. Фибринолитичната активност продължава 10 – 15 min при венозно приложение. Превръща директно плазминогена в плазмин и активира както фибриногенолизата, така и ендофибринолизата и спомага за разтапянето на пресните тромби. Елиминира се главно с урината в неактивна форма.
 

Реклама