Valacyclovir Hydrochloride (DCI)

Синоними: Valtrex (Glaxo Wellcome).

Лекарствени форми:

Действие: Валацикловир е производно на ацикловир. Приет перорално се абсорбира бързо и претърпява пълно метаболизиране в червата и черния дроб до ацикловир. Ацикловирът е високоселективен инхибитор на тимидинкиназата на иврусите на Herpes simplex (типове HSV-1 и HSV-2) и в по-малка степен на Varisella-zoster (VZV). Абсорбцията му не се влияе от храна.Плазмената му концентрация е доза-зависима. Не кумулира. Има време на полуживот 2,5 – 3,3h. Свързва се с плазмените протеини в 13,5 – 17,9%. Елиминира се напълно за 96h, 45,6% с урината и 47,12% с фецеса.

Показания: За лечение на херпес зостер, за лечение на генитален херпес.

Особености на приложение и дозировка: За лечение на Herpes zoster се прилага 3 пъти по 1,0 g за 7 дни.Лечението е най-ефективно ако се приложи до 48h след първите симптоми. За лечение ан генитален херпес се прилага 2 пъти по 1,0 g за 10дни. Лечението трябав да започне в първите 48h от заболяването. При рецидив на гениталния херепес, лечението е 500mg два пъти дневно за 3 дни и трябва да започне в първите 24h от появата на симптомите. За хронично супресивно лечение на рецидивиращ генитален херпес се прилага по 0,5 – 1,0 g еднократно дневно с продължителност до 1 година. Когато се прилага при пациенти с бъбречни уврежадния дозата се редуцира както следва:

Креатининов клирънс (ml/min)

30 - 49

10 – 29

Под 10

Herpes Zoster

1,0 g/12 h

1,0 g/24 h

500 mg/24 h

Генитален херпес

Начално лечение

Не се променя

1,0 g/24 h

500 mg/24h

Рецидиви

Не се променя

500 mg/24 h

500 mg/24 h

Супресивно лечение

Не се променя

500 mg/24 h

500 mg/24 h – 48h

Една трета от ацикловира се диализира, затова дозата се приема след хемодиализния сеанс. При бременни и кърмачки може да се приложи след строга преценка на риска. Не се прилага при деца.

Взаимодествие с други лекарства: Симетидинът и пробеницидът намаляват реналния клирънс на ацикловира и повишават серумните му нива. Това не налага промяна в дозата на ацикловира.

Странични ефекти: Гадене, главоболие, повръщане, световъртеж, абдоминална болка.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата.

Tabl.x 500 mg et x 1,0g.
 

Реклама