Validol (НИХФИ), Validol (Darnitza)

Лекарствени форми: Tabl. x 60 mg.

Действие: Валидольт представлява 25 - 30 % разтвор на ментол в ментолов етер на изовалериановата киселина. Има успокояващо действие вьрху ЦНС и сьрдечната дейност. Потиска центьра на поврьщането и разширява по рефлекторен пьт периферните крьвоносни сьдове.

Показания:

Обичайна дозировка:

По 4 – 5 капки на бучка захар или по 1 таблетка под езика 2 – 3 пьти дневно. Локално в 5 – 10 % спиртен разтвор за успокояване на сьрбеж по кожата.
Сьрдечни неврози, кинетози, неврастения, мигрена, пруритус и други.
 

Реклама