Valpromide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

При маниакални пристъпи началната доза е 4 – 6 таблетки дневно, а поддържащото лечение се провежда с 2 – 3 таблетки дневно. При депресивни състояния началната дозировка е 1 – 3 таблетки дневно, а поддържащо лечение се провежда с 2 – 4 таблетки дневно.

: Прилага се за лечение на възрастни и подрастващи. За адювантно лечение на епилепсия, протичаща с психични прояви, и на агресивни състояния се прилага по 2 – 6 таблетки дневно. Дневната доза се разпределя в 2 приема – сутрин и вечер, за предпочитане по време на хранене. Ако се провежда самостоятелно лечение с валпромид, необходимата доза се дава о самото начало или се достига за 2 – 3 дни. когато лечението с валпромид се започва на фона на друго основно лечение отначало се дава ниска доза, която постепенно се увеличава докато се достигне оптималната дозировка, а постепенно се намалява дозата на основните психотропни средства. Старите хора и болните с тежки органични заболявания понасят понякога зле лечението с валпромид, особено приложен във високи дози или при висока дозировка на другите антиепилептични или психотропни медикаменти, когато се провежда комбинирана терапия.
: Бременност и по време на кърмене. По време на лечението се забранява приемането на алкохолни напитки.
: Не се съветва комбинираното му приложение с карбамазепин, защото увеличава плазмените нива на активния метаболит на карбамазепина с прояви на предозиране. При комбинирано приложение с психолептици или антидепресанти, депамидът потенцира техните ефекти, което налага адаптиране на дозировката им.
: Сомнолентност, хипотония, психическа обърканост, които се наблюдават по-често при комбинираното му приложение с други психотропни средства.
: Прилага се за адювантно лечение на епилепсия с психични прояви, както и за профилактика на решутите при болни с маниакодепресивни психози, които са контраиндицирани за лечение с литиеви препарати, и при агресивни състояния от различен произход.
: Валпромидът представлява дипропилацетамид. Той има умерено антиконвулсивно и нормотемично действие. Притежава и седативен ефект. При орално приемане на еднократна доза достига максимална серумна концентрация средно след 4 h, която след това бързо намалява. Плазменият полуживот на главния му метаболит – валпроевата киселина е 8 – 15 h . За да се получи стабилна плазмена концентрация на валпромида и на неговите главни метаболити е необходимо да изминат поне 48 h от започване на лечението. Той има добра дифузия в мозъчната тъкан. Елиминирането му става през бъбреците отчасти непроменен и под формата на валпроева киселина и на други метаболити.
: Tabl. x 300 mg.
: Depamide (Labaz).
 

Реклама