Valsartan (DCI)

Синоними: Diovan (Novartis), Tareg (Novartis), Nisis (Aventis).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата.
Стомашно-чревен дискомфорт, мускулни болки, безсъние, алергия, пруритус.
Таблетките се приемат веднъж дневно. Максималната дневна доза е 320 mg. При болни хиповолиемия (предшестващо диуретично лечение или хемодиализа), дозата се редуцира наполовина.
80 mg/24h.
За лечение на лека и средно тежка артериална хипертензия.
Препаратът представлява АТ-ІІ- рецепторен антагонист, селективен за рецепторите от субклас АТ1 , които медиират ефектите на ангиотензин ІІ. Не притежава агонистичен ефект върху АТ1 рецепторите и има около 20 000 пъти по-голям афинитет към АТ1 в сравнение с АТ2 рецепторите. След еднократен перорален прием антихипертензивния ефект настъпва след 2 h, а максимален ефект – след 4 – 6 h. Действието му продължава 24 h. Максимален ефект върху АН се постига за 2 – 4 седмици. Внезапното преустановяване на лечението не предизвиква “rebound” феномен или други нежелани реакции. След перорален прием валзартан се абсорбира бързо. Има ниска степен на кумулация. Средната бионаличност на препарата е 23%. Свързва се с плазмените протеини в 94 – 97 %. Около 70% се излъчва с фецеса и 30% с урината предимно непроменен.
Caps.x 40 mg, x 80 mg et x 160 mg.
 

Реклама