Vamine Glucose (Pharmacia)

Лекарствени форми: Fl. x 100 ml, x 500 ml et x 1 l.

Действие: Представлява инжекционен разтвор на смес от 18 кристални аминокиселини от L-серията и глюкоза. Препаратът съдържа не само осемте есенциални аминокиселини, но и полуесенциалните – аргинин и хистидин, както и осем други аминокиселини, които се намират в храната и съставляват протеините на човешкия организъм. Аминограмата на препарата се доближава най-много до тази на яйчевия протеин. Отношението на есенциалните аминокиселини в грамове към общия азот в грамове е 3,2. С 1000 ml от разтвора в организма се внасят 9,4 g азот. С препарата се внасят всичките аминокиселини, необходими за белтъчната синтеза, както и 100 g/l глюкоза като енергиен източник. С 1000 ml се осигуряват общо 2700 kj (650 kcal). Осмоларитетът на разтвора е 1135 mOsm/l. Съчетанието на енергийния внос под формата на глюкоза с аминокиселини позволява добро оползотворяване на внесения азот. Препаратът може да се внася едновременно с липидни емулсии и тази комбинация позволява да се адаптират нуждите на организма от внос на енергия, протеини, въглехидрати, липиди и електролити.

Показания: Прилага се за парентерално хранене, когато храненето през устата е невъзможно или недостатъчно.

Особености на приложение и дозировка: Внася се в бавна венозна инфузия със скорост не по-голяма от 40 – 55 gtt/min, или 1000 ml от разтвора в продължение на 6 – 8 h. Дневната дозировка е 500 – 2000 ml в зависимост от нуждите. Не се препоръчва смесването на медикаменти с разтвора. По време на курса на инфузионната терапия е необходимо да се следят глюкозурията, калиемията, ацетонурията и даже гликемията с оглед необходимостта от евентуално внасяне на инсулин и калий.

Странични ефекти: При внасяне на ексцесивно количество аминокиселини е възможно развитието на метаболитна ацидоза и хиперазотемия при болните с ХБН.

Противопоказания: Да се прилага предпазливо при: хепатоцелуларна недостатъчност поради риска от засилване на неврологичните прояви, при болни с ХБН, които не са включени в програма на хемодиализа, при тежка застойна сърдечна недостатъчност.

 

Реклама