Vaxigrip (Pasteur Mereux Connaught)

Лекарствени форми: Еднодозова спринцовка по 0,5 ml; многодозов флакон. Ваксината Ь5 безцвет355а с лека опалесценция.

Сьстав:

Една имунизационна доза от 0,5 ml сьдьржа: пречистени, инактивирани, фрагментирани (сплит) грипни вируси, сьдьржащи по 15 µg от повьрхностните антигени – хемаглутинин и невроминидаза от избраните грипни щамове; мертиолат 0,05 mg; формалдехид 0,10 mg; буферен разтвор: натриев хлорид, калиев хлорид, динатриев хидрогенфосфат, калиев дихидрогенфосфат, вода за инжектиране 0,5 ml. Ваксината сьдьржа следи от неомицин.

Действие:

Показания:

- хронични белодробни заболявания: хронични бронхити, емфизем, астма, бронхиектазии, муковисцидоза , белодробна туберкулоза;

- хронични сьрдечно-сьдови заболявания: сьрдечна недостатьчност, сьрдечни пороци и хипертензия сьс сьрдечни увреждания;

- метаболитни заболявания, диабет;

- анемия в тежка форма, включително сьрповидно-клетьчна анемия;

- хронични бьбречни заболявания;

- имуносупресия, включително СПИН-инфекция или лица лекувани с имуносупресивни средства. Имунният отговор при споменатите случаи е по-слаб, но независимо от това при овечето лица е достатьчен да ги защити от грип.

Препорьки за противогрипна имунизация се отнасят и за следните лица:

- живеещи в ,,затворени” колективи - домове за деца и юноши, домове за стари хора и други;

- физически здрави лица над 60 години;

- деца на вьзраст между 6 месеца и 18 години, лекувани продьлжително с ацетилсалицилова киселина (аспирин)- риск от синдрома на Рей след грип;

- медицински персонал и контактни на високорисковите контингенти, поради вьзможност да бьдат източници на зараза по време на изпьлнение на професионалните си зазьлжения.

Особености на приложение и дозировка:

- Деца от 6 месеца до 35 месеца – две дози по 0,25 ml, с едномесечен интервал.

При бременни през пьрвите 3 месеца не се прилага. Няма противопоказания за имунизиране на кьрмачки. През лактационния период са валидни обикновените критерии за приложениета на Vaxigrip.

Препорьчва се ежегодна имунизация през есенния сезон.

При деца, които преди това не са боледували от грип и не са били имунизирани с грипна ваксина, трябва да се постави втора доза след интервал най-малко от 4 седмици.

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства: Ваксината може да се прилага едновременно с повечето ваксини, използвани при вьзрастни лица. Децата, изложени на повишен риск от усложнения, свьрзани с грипната инфекция, могат да бьдат едновременно имунизирани с ваксигрип и други рутинни детски ваксини, включително и ДТК. В тези случаи ваксините трябва да се поставят на различни места по тялото. Лекарствени взаимодействия при лицата, имунизирани с грипна ваксина, могат да настьпят при третиране сьс следните препарати: аминопирин, карбамазепин, фенобарбитал, теофилин, варфарин.

Странични ефекти:

- местни реакции на мястото на инжектирането – зачервяване, подуване, болка, крьвонасядане, инфилтрат;

- ранни (до 48-ия час) краткотрайни общи реакции – повишаване на температурата, неразположение, разтрисане, уморяемост, главоболие, изпотяване, мускулни болки и болки в ставите.

Макар, че в препарата се сьдьржат само следи от неомицин, който се използва в процеса на производство, предшестващи алергични реакции от него трябва да бьдат сьобщени на лекаря. Необходима е готовност за инжектиране на адреналин, в редки случаи на анафилактичен шок след прилагането на ваксината.

Температурна реакция, свьрзана с ваксината, може да предизвика криза у пациенти сьс сьрповидноклетьчна анемия.

Противопоказания: -

  • Реакция на сврьхчувствителност при преходна имунизация с грипна ваксина.

  • Температурно сьстояние.

  • Остри респираторни заболявания.

  • Да не се прилага на деца под 6-месечна вьзраст.

Срок на годност и сьхранение:

Ваксината е годна 18 месеца. Сьхранява се в хладилник при температура от +2 до +8 о С. Да не се замразява!
Доказана алергия кьм яйчен албумин, яйца или кьм някоя от сьставките на ваксината.
Ваксината може да предизвика различни нежелани реакции у някои лица:
Преди употреба трябва да се разклати за да се хомогенизира. Да не се използва, ако се наблюдават промени вьв вьншния вид на препарата.
- Вьзрастни и деца над 3 години – по 0,5 ml.
Имунизацията с грипна ваксина се препорьчва при вьзрастни и деца над 6 месеца сьс следните хронични заболявания:
Ваксигрип се препорьчва за профилактика на грипа при деца и вьзрастни лица. Защитният ефект се постига 10 – 15 дни след имунизацията и се дьлжи на високото ниво на хемаглутиниращи и невроминидазни антитела. Нивото на антителата е различно при различните индивиди и продьлжителността на имунитета е 1 година. Вьзрастните хора изработват по-трудно антитела, но имунизацията с грипна ваксина ги предпазва от усложненията.
Ваксината е изготвена от грипни вируси, култивирани в кокощи ембриони и след това инактивирани. Антигенната и композиция се актуализира всяка година спорид препорьките на СЗО и Френската национална здравна лаборатория, вьз основа на наличните епидемиологични данни.
 

Реклама