Vecuronium bromide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

За деца между 10 и 15 години условията за приложение и дозировка са същите както при възрастните. При децата между 1 и 10 години може да се наложи прилагането на дози с около 20 % по-високи. Времето през което може да се извърши интубацията е по-кратко отколкото при възрастните и продължителността на действието му е с около 33 % по-кратка. За деца под 1 година инициалната доза е същата както при възрастните, но продължителността на действието е по-голяма с около 20 %.

Разтворът на векурония преципитира когато той е в контакт к алкални разтвори, специално с тиопентал 2,5 %.

: При възрастни началната доза е 80 – 100 μg/kg. инжектирана венозно тя позволява да се извърши след 90 – 180 s интубация и осигурява мускулна релаксация в продължение на повече от 30 min. Поддържащата доза е 25 – 30 μg/kg. за пациентите със затлъстяване се препоръчва редукция на дозировката. Векуроният е съвместим със следните разтвори: 0,9 % NaCl, 5 % разтвор на глюкоза, разтвор на Рингер, Рингер-глюкоза.
: Да се прилага предпазливо при болни с миастения, след полиомиелит, бъбречна и чернодробна недостатъчност, изразено затлъстяване при бременни.
: При едновременно приложение с халотан, етер, циклопропан, енфлуран и изофлуран – потенциране на ефектите. Ефектът му се усилва при комбиниране с други недеполяризиращи миорелаксанти и някои антибиотици – аминогликозиди, полимиксини, линкозаниди. Кортикостероидите, теофилана, калиевият хлорид намаляват ефекта му.
: Може да доведе до апнея, поради което е необходима интубация и изкуствена вентилация на белите дробове, наличие на антихолинестеразни инхибитори и други антикурарни средства.
: За миорелаксация при обща анестезия по време на различни оперативни интервенции.
: Vecuronium bromide е краткотрайно действащ недеполяризиращ миорелаксант. Той е антагонист на мионевралните N-холинорецептори. Внесен в парализиращи дози неговото миорелаксиращо действие продължава около 30 min и следователно е двойно по-кратко от това на неговия аналог панкуроний. Той не притежава ганглиоплегично, нито ваголитично действие и води само до леко освобождаване на хистамин. Векуроният няма кумулативен ефект, което позволява последователното внасяне на поддържащи дози при необходимост. Това прави възможно използването му не само при краткотрайни, но и при по-продължителни оперативни интервенции. След венозно инжектиране векуроният се разпределя бързо в тъканите. При обичайните дозировки свързването с плазмените протеини е около 30 %. Плазменият му полуживот е от 30 до 70 min в зависимост от интервалите, през които са определени плазмените му нива. С урината се излъчва само около 18 % от неметаболизирания векуроний и около 2 % от неговия деацетилиран метаболит. Останалите количества се елиминират с жлъчката.
: Amp. lyophilisat x 4 mg + amp. x 1 ml Aqua destill. pro inj.
: Norcuron (Organon), Norcuron (G. Richter).
 

Реклама