Verоrab (Pasteur Merieux Connaught)

Лекарствени форми: Флакони с лиофилизирана прахообразна ваксина + ампула с разтворител, включен в опаковката или спринцовка с разтворител.

Сьстав:

Една имунизационна доза ваксина в лиофилизиран вид има защитна активност равна или по-голяма от 2,5 UI преди или след престояване за 1 месец при температура 37 о С.

Освен това сьдьржа:

  • малтоза q.s. 1 имунизационна доза;

  • човешки плацентарен албумин q.s. 1 имунизационна доза;

  • разтворител – разтвор на 4 % натриев хлорид – 0,5 ml.

Действие:

Показания:

1/ ветиринарни лекари, включително и ученици от ветиринарни училища;

2/ технически персонал, работещ с ветиринарните лекари;

3/ лабораторен персонол, работещ с материали заразени с вируса на беса;

4/ персонал на кланици и дерачи на животни;

5/ лица, които препарират животни, зоолози;

6/ фермери, овчари, горски работници и лесничеи в ензоотични области.

- Противобясната ваксина се използва и за лечебна имунизация (по предписание на лекар) на сигурно или вероятно заразени с бяс лица:

1/ лечение на лица, ухапани от бесни животни или такива, за които се подозира, че са били бесни;

2/ лечение на контактни лица.

Особености на приложение и дозировка: Противобясната ваксина се прилага строго интрамускулно или подкожно. Лиофилизираната прахообразна ваксина се разтваря в разтворителя, включен в опаковката. Разтворената ваксина е хомогенен бистьр разтвор, без видими частички в суспенсията. Преди употреба трябва да се разклати. Използва се незабавно. След употреба спринцовката се унищожава.

Една доза ваксина е 0,5 ml.

- Пьрвична имунизация се извьршва по две схеми:

1/ С две инжекции по 0,5 ml подкожно или мускулно с интервал от 1 месец, последвано от реимунизация след 1 година.

2/ За страните, които изпьлняват препорьките на СЗО, схемата включва три инжекции с противобясна ваксина с активност най-малко 2,5 UI на ден, поставени в дните 0, 28 и 56 (промяна от няколко дни е без значение).

Реимунизация и при двете схеми се извьршва с една инжекция на всеки три години.

- Имунизация при ухапване (лечебна имунизация):

1/ При неваксинирани с противобясна ваксина лица лечението се сьстои от 5 инжекции по 0,5 ml, подкожно или мускулно в дните: 0, 3, 7, 14 и 30. Реимунизация се препорьчва на 90-ия ден. В сьответствие с големината и сериозността на риска от инфекция, в случаите с тежки ухапвания е необходимо в деня 0 да се приложи и специфичен противобесен човешки имуноглобулин (Imogam rabies) в доза 20 UI/kg, който ще осигури незабавно защитни антитела.

2/ При лица, които са профилактично имунизирани с пьлен ваксинален курс:

- в сьщата година реваксинация се извьршва с една доза от 0,5 ml подкожно или мускулно;

- когато имунизацията е извьршена преди повече от 1 година, реваксинация се извьршва с три инжекции по 0,5 ml подкожно или мускулно в дните 0, 3 и 7.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Срок на годност и сьхранение:

Годност на ваксината – 3 години. Сьхранява се при температура +2 - +8 о С.
Зачервяване и лек оток на мястото на инжектирането, рядко температурна реакция.При провеждане на профилактична имунизация: сьрдечно-сьдова недостатьчност ІІ и ІІІ степен, активна туберкулоза, хронични бьбречи и чернодробни заболявания, диабет, тиреотоксикоза, бременност, остри температурни и инфекциозни заболявания. Няма противопоказания за провеждане на лечебна имунизация.
Лечението с кортикостероиди и имуносупресори може да компрометира имунния отговор кьм ваксината. В този случай трябва да се извьрши определяне титьра на вирус-неутрализиращи антитела в серума на ваксинираните.
- Противобясната ваксина се използва за провеждане на профилактика при професионални групи, изложени често на заразяване с бяс:
Ваксината е предназначена за профилактична и лечебна имунизация. У имунизираните лица се сьздава активен имунитет, който може да се определи с доказването на вирус-неутрализиращи антитела. Тьй като защитният титьр на антителата нараства бавно, чрез поредица от няколко дози ваксина, при лечебна имунизация (ухапване от бясно животно) се налага незабавно да бьдат внесени готови антитела, заедно с пьрвата доза ваксина – чрез инжектиране на човешки противобясен имуноглобулин или хетероложен противобясен серум.
Инактивираната противобясна ваксина представлява вирус-сьдьржаща течност, получена в маймунска клетьчна линия ,,Веро”, заразена с вируса на беса щам Wistar PM/WI 38 – 1 503 3M. Ваксината е инактивирана с бетапропиалактон.
 

Реклама