Vidarabine phosphate (DCI)

Синоними: Vira-MP (Parke Davis).

Лекарствени форми: Fl.x 1,0 g lyophilisat pro inj.i.m.; Gel 10% tuba x 15,0 g.

Действие: Vira-MP представлява видарабиновфосфат, който е предшественик на видарабина. Последният е антивирусно средство от групата на пуриновите нуклеозиди и е активен срещу ДНК вирусите, като инхибира репликацията на вирусната ДНК, блокирайки синтезата и.Тази вирусостатична активност е подчертана по отношение на херпесните вируси и вируса на хепатит В. Видарабиновият фосфат се абсорбира добре при мускулна инжектиране. В организма той се метаболизира бързо до хипоксантин арабинозид, максималната серумна концентрация на който се достига към втория час след инжектирането на Vira-MP. Този метаболит има плазмен полуживот 4h, с плазмените протеини се свръзва слабо – 20% и прониква добре в тъканите, главно в бъбреците, чериня дроб и мозъка, тъй като той преминава хемато-менингиалната бариера. Хипоксантин арабинозидът се екскретира с урината.

Показания: За лечение на хроничен активен хепатит В с признаци за активна вирусна репликация: AgH-Be и/или ADNp и/или серумна AND.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се само мускулно. Курсът на лечение е 4 седмици: през първите 5 дни се дозира по 10 mg/kg/24h, а през следващите 23 дни се инжектира по 5 mg/kg/24h. Дневната доза се разпределя в 2 мускулни инжекции през 12 h. Разтоврът за инежктиране се приготвя, като към флакона с 1,0 g лиофилизат на видоробин фосфат се вкарва 5 ml стерилна вода за инжекционни разтвори се получава 5,5 ml разтвор. Във всеки милилитър разтвор се съдържа 200 mg видарабин фосфат. Разтоврът е годен 48h. При болни с ХБН дозата трябва да се адаптира съобразно стойностите на креатининовия клирънс. Прилага се винаги самостоятелно.

Взаимодействие с други лекарства: Не са препоръчва комбинираното му приложение с алопуринол, тъй като последният може да интерферира с метаболизма на видарабин фосфата.

Странични ефекти: В края на лечението или след приключването му може да се наблюдават миалгии – дифузни или главно по долните крайници. При обичайната дозировка те са обикновено умерени и транзиторни – отзвучават след няколко седмици. Наблюдавани са и леки до умерени диспептични прояви – гадене, повръщане, коремни болки, диарии, анорексия. Възможно е развитието на сомнолентност и астения. Рядко са наблюдавани хематологични прояви – левкоцитопения и тромбоцитопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към видарабин, бременност и лактация, болни с периферна невропатия – диабетици, алкохолици.

 

Реклама