Vigabatrin (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След орално приемане на вигабатрин абсорбцията му е бърза, пълна и не се повлиява от приемането на храна. Вигабатринът не се свързва с плазмените протеини. Плазменият му полуживот е 5 – 8 h. Концентрациите му в плазмата и цереброспиналната течност са пропорционални на внесената доза. Няма корелация между концентрацията на вигабатрина в плазмата и неговия ефект. Това е последица от механизма на неговото действие, защото продължителността на ефекта на вигабатрина зависи от бързината на ресинтезата на ензима, а не от концентрацията на препарата в плазмата. След внасянето на единична доза вигабатрина 70 % се открива непроменен в урината 24 h по-късно.

Показания:

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка: Вигабатринът се прилага като допълнение на предшестващото лечение за подобряване на терапевтичния резултат само при възрастни в дневна доза 2,0 g (4 таблетки) в един или два приема. Ако е необходимо дневната доза може да бъде увеличена или намалена с по 0,5 – 1,0 g, в зависимост от терапевтичния отговор и от поносимостта. Увеличаването на дневната доза над 4,0 g не дава възможност да се получи по-добър резултат. При болни в напреднала възраст и такива с ХБН и клирънс на креатинина под 1 ml/s лечението се започва с по-ниски дози и се следи за промяна в състоянието на болните – задълбочаване на седацията или поява на психическа обърканост.

: Алергия, при деца поради липса на проучвания, бременност и през лактационния период.
: Тъй като вигабатринът не се метаболизира, нито се свързва с плазмените протеини и не е ензимен индуктор, вероятността за взаимодействие с други лекарства е много малка. Установено е все пак, че при едновременно приложение с фенитоин, той намалява плазмените му концентрации до 20 % от изходните. Не са установени взаимодействия при комбинираното му приложение с фенобарбитал, карбамазепин или натриев валпроат.
: Най-често са наблюдавани сомнолентност и лесна умора, а по-рядко главоболие, световъртеж, раздразнимост и най-рядко обърканост, смущения в паметта и диплопия. В хода на лечението може да се установи намаление стойностите на аминотрансферазите в кръвта.
За лечение на тежки, неповлияващи се форми на епилепсия, специално парциалните форми, като допълнение към предшестващото лечение.
: Вигабатринът е антиепилептично средство чийто механизъм на действие е свързан с повлияване на ГАМК-ергичната медиация. Установено е, че той потиска селективно ГАМК-трансаминазата – ензимът, който е отговорен за катаболизма на ГАМК. В резултат на това се увеличава съдържанието в мозъка на ГАМК, която е главният невротрансмитерен инхибитор.
: Tabl. x 500 mg.
: Sabril (Marion Merrell Dow).
 

Реклама