Vinburnine (DCI)

Синоними: Cervoxan (Lab. Beecham).

Лекарствени форми: Caps. x 20 mg; Amp. x 15 mg/1 ml.

Действие: Vinburnine действа върху невроналния метаболизъм, като повишава аеробната гликолиза, за което свидетелства увеличението на артерио-венозната разлика на кислорода и намалението на отношението лактат/пируват. Като въздейства върху преразпределението на кръвния ток към исхемичните зони, винбуринът за разпределението на кислорода към тъканите на различни нива:

- На белодробно ниво след венозно инжектиране, той повишава с 10 - 15 % рО2 на артериалната кръв, без да променя вентилаторните параметри, и по този начин увеличава алвеолокапилярната обмяна на газовете.

- На еритроцитно ниво въздейства върху транспорта и отдаването на кислорода. Като повишава продукцията на енергия в еритроцитите (АТР), той подобрява техния флексибилитет, а като стимулира системата, регулираща интраеритроцитния 2, 3-дифосфоглицерат, той повишава дисоциацията на оксихемоглобина и освобождаването на кислород на тъканно ниво.

- На ниво циркулацията подобрява реологията на кръвта и намалява тромбоцитната агрегация.

- На ниво мозъчна тъкан винбуринът претежира мозъчните клетки срещу хипоксичната агресия. Като подобрява утилизаренето на кислорода и глюкозата от мозъчните клетки, той подобрява протичането на метаболитните процеси в тях, намалява промените в спонтанната и провокираната електрогенеза и спомага за съхранението на енергетичния потенциал на клетките. В резултат на това той действа благоприятно при синрома на сенилен интелектуален дефицит и при токсични уреждания на мозъка.

Приет перорално, винурнинът има бърза абсорбция и пикова плазмена концентрация се достига средно за 130 min. Плазменият полуживот на непроменения винбурин след орално приемане е от 102 до 157 min, а при венозно приложение – 87 min. В черния дроб се биотрансформира в 6-хидрокси-винбурин. Елиминира се предимно с жлъчката.

Показания:

    • След исхемични мозъчно-съдове инциденти.

    • В офталмологията при нарушения в ретината от съдов произход.

    • В ото-рино-ларингологията при кохлеовестибуларни нарушения от исхемитичен произход.

Особености на приложение и дозировка:

Противопоказания:

Бременност, мозъчни тумори с повишено вътречерепно налягане.
При перорално приложение дневната доза е три капсули (60 mg), приети наведнъж или по 1 капсула 3 пъти дневно в началото на храненето. При необходимост дневната доза може да бъде повишена максимално до 120 mg. Ампуларната форма се прилага мускулно в дневна доза 2 ампули в една или две инжекции. Не се препоръчва смесването му с други медикаменти в една спринцовка.
При прояви на сенилен ентелектуален дефицит: намаление на паметта, на капацитета за концентрация и внимания, промени в настроението и поведението, смущения в ориентацията.
 

Реклама