Vincristine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След бързо венозно инжектиране разпределението на винкристина е трифазно с три полуживота – α, ß и γ- съответно 5 min, 2,3 h и 85 h. Елиминира се главно с жлъчката – 80 % и с урината – 10 – 20 % за 15 – 30 min след инжектирането. Той прониква слабо през хемато-енцефалната бариера.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Инжектирането става строго венозно за 1 min или в капкова инфузия. Ако по време на инжектирането винкристинът инфилтрира перивенозната тъкан, може да причини значителна иритация. В тези случаи инжектирането се прекъсва, локално се инжектира хиалуронидаза и се правят умерено топли апликации.

: Обичайната дозировка на винкристина в различните лекарствени комбинации, използвани за полихимиотерапия на бластните левкози и малигнени лимфоми, е по 1,4 mg/m2 във венозна капкова инфузия на първия и осмия, ден като ремисия се индуцира обикновено с 2 – 4 курса. Самостоятелно се прилага за поддържащо лечение в доза 1,5 – 2 mg венозно капково, веднъж на 2 – 4 седмици, докато продължава постигнатата ремисия.
: Терминални състояния, кахексия, бременност, костномозъчна хипоплазия. Левкоцитопенията, предшестваща започването на лечението с винкристин, не е абсолютно противопоказание.
: Главно потискане на хемопоезата – левкоцитопения и тромбоцитопения. Невротоксичност с централни и периферни прояви – парестезии, периферни неврити, отслабване на сухожилните рефлекси, паралитичен илеус и други. Понякога се наблюдават безапетитие, гадене, повръщане, стоматити, диария или запек и други.
: Прилага се главно за полихимиотерапия на бластните левкози в комбинация с други препарати в схемите: VARP, CVAP, CVARP, VAP, VLP и за полихимиотерапия на болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, в комбинациите: MOPP, COPP, ABVD, CHOP и други. Прилага се още при рак на млечните жлези и бъбреците, хорионепителиоми, саркоми на меките тъкани.
: Винкристинът има специфично действие върху клетъчния цикъл, като потиска образуването на делителното вретено и задържа клетките в метафаза. По този начин той може да синхронизира клетъчната популация в тумора, което се използва при изграждането на комбинираната полихимиотерапия. Винкристинът нарушава полимеризацията на белтъка тубулин, който изглажда делителното вретено, и води до образуването на интроцелуларни кристали, хромозомите се разпределят неправилно на групи или звезди, делителното вретено изчезва, а клетката загива.
: Vincristin-Richter – сухи amp. x 0,5 mg + amp. x 10 ml Sol. Natrii chlorati isotonica за разтворител; Oncovin – amp. x lyophilisat x 1 mg et x 2 mg; Vincristine (Pierre Fabre) – amp. x 1 mg/1 ml; Vincristine (Roger Bellon) – fl. lyophilisat x 1 mg; Vincristin Liquid – amp. x 1 mg/1 ml; Vincristin-Sulfat R.P.-Losung – amp. x 1 mg/1 ml et x 2 mg/2 ml; Oncocristin – fl. x 1 mg/1 ml.
: Vincristin-Richter (G. Richter), Oncovin (Lilly), Vincristine (Pierre Fabre), Vincristine (Roger Bellon), Vincristin Liquid (Lilly), Vincristin-Sulfat R.P.-Losung (Aventis), Oncocristin (TDA – India).
 

Реклама