Vinylbital (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Винилбиталът се метаболизира в черния дроб бързо до 5 фармакологично неактивни дериват, които се елиминират през бъбреците. Хидролизата на страничната верига е практически пълна след 6 h. Метаболитите се елиминират в по-голямата си част в течение на първите 48 h и не се откриват в кръвта след 72-ия час. Както всички барбитурати винилбиталът преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания

- За премедикация при обща анестезия в хирургичната и гинекологичната практика.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: При възрастни се дава по 1 таблетка, максимално до 2 таблетки перорално или по 1 свещичка ректално вечер 30 min преди лягане за сън. Като премедикация в хирургичната и гинекологичната практика се дава по 1 – 2 таблетки или 1 супозитория в навечерието на хирургичната интервенция. При стари хора, етилици и при болни с чернодробна недостатъчност дозировката трябва да се редуцира. По време на лечението се забранява строго приемането на алкохолни напитки. Спирането на лечението трябва да става постепенно, като се намалява дозировката, за да се избегне развитието на абстинентен синдром. 
: Бременност, лактация, порфирии, дихателна недостатъчност, предшестваща свръхчувствителност към барбитурати, водачи на МПС и работещи с машини поради риск от сънливост.
: Както и останалите барбитурати, винилбиталът е ензимен индуктор и може да ускори трансформацията и да намали плазмените нива и ефективността на много медикаменти като теофилин, хинидин, кортикостероиди, естропрогестативи, фенитоин и други антиепилептични средства, Vit. D, антивитамини К, циклоспорин и други, което налага при едновременно приложение с него проследяване на плазмените им нива и адаптиране на дозировката им. Той може да увеличи хепатотоксичността на изониазида. При едновременно приложение с други депресори на ЦНС може да се развие адитивен синергизъм и засилване на седацията.
: Редки случаи на обнубилация (помрачаване на съзнанието), което се дължи на особена индивидуално чувствителност. Рядко се наблюдават главоболие и психични нарушения – парадоксално възбуждане у хиперкинетични деца и психическа обърканост при стари хора. При внезапно спиране на лечението може да се развие абстинентен синдром, а при повторни приложение и при високи дозировки – психическа и физическа зависимост.
: - При нарушение в съня, особено в началото на нощта.
: Винилбиталът е оригинален барбитуров хипнотик, който се характеризира с бързо настъпващо сънотворно действие - 15 до 25 min след орално или ректално приложение и с продължителен хипнотичен ефект - 6 до 7 h, което го нарежда между барбитуратите с непосредствено настъпващо, но много краткотрайно действие и тези с пролонгирано, но бавно настъпващо действие. Бързината на действието му от една страна и елиминирането на по-голямата част от продукта за 4 – 6 h от друга страна, водят до възникването на сън с добро качество и събуждане, но без остатъчна сънливост.
: Optanox – tabl. x 100 mg; Suppoptanox – supp. x 200 mg; Speda- tabl. x 150 mg.
: Optanox (Byk), Suppoptanox (Byk), Speda (Byk Gulden).
 

Реклама