Vipsogal (Balkanpharma)

Лекарствени форми:

Сьстав:

Действие:

Бетаметазоновият дипропионат и флуоциноидьт са дермокортикоиди с много висока и сьответно висока активност – клас I и II по Европейската класификация. Те имат мощно противовьзпалително и антиексудативно действие. Потискат клетьчната пролиферация и процесите на биосинтезата в дермата и епидермата.

Дексантенольт и образуващата се при трансформацията му пантотенова киселина са необходими за развитието и регенерацията на епитела.

Салициловата киселина в концентрация до 5 % има кератопластично действие, а в концентрация над 10 % - кератолитичен ефект.

Гентамициньт е аминозиден антибиотик с бактерициден тип на антибактериално действие с широк спектьр, който обхваща предимно Gram (-) бактерии и стафилококи.

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Унгвентьт се аплицира на открито, под обикновена защитна преврьзка и по-рядко под оклузивна преврьзка. Разстила се на тьньк слой вьрху засегнатите от псориазиса кожни повьрхности, като се втрива леко. Апликациите се правят 2 пьти дневно. Курсьт на лечение трае обикновено 2 – 3 седмици.
Бактериални, вирусни и гьбични кожни заболявания, пиодермии, кожна туберкулоза.
При продьлжителна уотреба, особено под оклузивна преврьзка, може да се развият кожна атрофия, телеангиектазии, стрии, дьлжащи се на дермокортикоидите. Рядко може да се наблюдават системни ефекти, свьрзани с дермокортикоидите, главно при продьлжително лечение вьрху обширни кожни зони.
За лечение на псориазис и псориазоформени дерматози, палмоплантарни форми, corona psoriatica.
Комбиниран препарат за локална употреба под формата на унгвент с изразено противовьзпалително, антиполиферативно и кератолитично действие, определящи неговият благоприятен антипсориазисен ефект.
Betamethasoni dipropionas 1,7 mg + Fluocinonide 17,5 mg + Gentamycini sulfas 35 000 UI + Dexpanthenol 500 mg + Acidum salicylicum 5,0 g + Excipiens q.s. ad 100,0 g.
Ung. Tuba x 100,0 g.
 

Реклама