Viskaldix (Novartis)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Противопоказания:

Тежка хипокалиемия, свръхчувствителност към сулфонамиди, остър гломерулонефрит, тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност, резистентна на дигиталис сърдечна недостатъчност, хронично белодробно сърце, бронхиална астма, АV блок, изразена брадикардия.
По 1 – 2 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на АХ с различна етиология.
Антихипертензивното действие на препарата се обуславя от ефектите на двете съставки – бета-блокера пиндолол и тиазидния диуретик клопамид.
Tabl.= Pindolol 10 mg + Clopamide 5 mg.
 

Реклама