Vitapiracen (Sopharma)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: -

- Мозьчна хипоксия, дьлжаща се на нарушена мозьчно-сьдова циркулация, черепномозьчни травми, мозьчни крьвоизливи, постоперативни сьстояния и други.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Чернодробна цироза, тежка бьбречна недостатьчност.
Много рядко може да се наблюдават диспептични прояви, безпокойство, безсьние.
При остри отравяния, хипоксия и кома се инжектира бавно венозно или вьв венозна перфузия по 1 до 3 флакона на всеки 6 h. Разтворьт се приготвя като сьдьржанието на 1 флакон се разтваря с 10 ml вода за приготвяне на инжекционни разтвори. За венозна перфузия полученият разтвор се разрежда в 250 – 500 ml 5 или 10 % разтвор на глюкоза. След вьзстановяване на сьстоянието и при по-леки отравяния лечението се провежда перорално по 1 таблетка 3 – 4 пьти дневно.
При остри отравяния с невротоксични агенти – барбитурати, анксиолитици, невролептици, трициклични антидепресанти, морфинови деривати, вьглероден окис, отравяния с органични разтворители, остри алкохолни и никотинови отравяния, комбинирани отравяния, особено протичащи с мозьчна хипоксия.
Комбиниран препарат с изразен антихипоксичен ефект и неспецифично детоксично действие при остри отравяния с отпадна психоневрологична симптоматика. Пирацетамьт ускорява окислително-вьзстановителните процеси, повишава утилизацията на глюкозата и устойчивостта на мозьчните клетки кьм хипоксията, стимулира синтезата на рибонуклеинова киселина и на макроергични продукти, активира биосинтезата и метаболизма на протеините, увеличава локалната мозьчна циркулация. Меклофеноксатьт участва в регулацията на метаболитните процеси в нервните клетки, подобрява утилизирането на глюкозата от тях като стимулира аеробната гликолиза или допьлването и с анаеробна и увеличава енергетичните резерви на мозька. Тази метаболитна активация се допьлва от дилатация на мозьчните сьдове, преференциално в сивото вещество, като по този начин оказва протективен ефект при сьстояния на мозьчна хипоксия. Пиридоксиньт подобрява окислително-вьзстановителните процеси, като участва активно в метаболизма на мозьчните клетки.
Caps. = Piracetam (Pyramem) 300 mg + Meclofenoxate (Centrophenoxin) 50 mg + Pyridoxini hydrochloridum 10 mg; Fl. liphilisat x 10 ml = Piracetam 2,0 g + Meclofenoxate 250 mg + Pyridoxini hydrochloridum 50 mg.
 

Реклама