Warfarine (DCI)

Синоними: Panwarfin (Abbott), Coumadin (Du Pont Pharm), Coumadine (Merrell Dow).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хеморагична диатеза, тежки чернодробни заболявания, мензис, лактация, напреднала ХБН, неотдавна проведени оперативни интервенции, бактериален ендокардит.
Гадене, повръщане, абдоминални крампи, алопеция, алергични реакции, дерматити, уртикардия, диария, треска, левкопения, синдром на червените пръсти, кръвоизливи от различни органи и тъкани.
Алопуринолът, клофибратът, салицилатите, анаболните препарати, амиодаронът, симетидинът и някои антибактериални средства потенцират ефекта на варфарина. Барбитуратите, антиацидите, холестираминът, антихистаминовите препарати, адренокортикостероидите и антихистаминовите препарати намаляват антикоагулантния му ефект.
Дозировката е строго индивидуална. Началната доза се определя от състоянието на болния и изходните стойности на протромбиновото време. Лечението се започва обикновено с 10 – 15 mg/24 h и в следващите 2 – 3 дни се намалява в сависимост от протромбиновото време, което не трябва да се снижава под 30%. Поддържащо лечение с 2 – 7,5 mg.
Прилага се за лечение и профилактика на тромбо-емболични състояния.
Варфаринът потиска, както и другите кумаринови антикоагуланти синтезата на факторите на съсирване VII, IX, X и II. Степента на инхибиция зависи от внесената доза. Има пълна ентерална резорбция и максимална плазмена концентрация се получава след 1-9 h. Свързва се с плазмените протеини до 97%. Той индуцира след 36-72 h хипопротромбинемия, която е равномерна и постоянна. Продължителността на действието му е 4 – 5 дни. Елиминира се главно с урината.
Tabl. x 2 mg, x 2,5 mg, x 5 mg, x 7,5 mg et x 10 mg.
 

Реклама