Xylodren (Sopharma)

Лекарствени форми: Amp. x 2 ml с кафяв, червен, жълт, син и зелен цвят.

Състав:

 

кафяв

червен

жълт

син

зелен

Lidocain

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

Adrenaline

25 μg

40 μg

80 μg

40 μg

-

L-noradrenaline

-

-

40 μg

100 μg

-

Aqua redestillata

ad 2 ml

ad 2 ml

ad 2 ml

ad 2 ml

ad 2 ml

Действие: Ксилодренът е локален анестетик, чийто състав в отделните разновидности отговаря на модерните изисквания за местно обезболяване. Създаден на базата на лидокаина с прибавка на различни комбинации от вазоконстрикторните адреналини и норадреналин, ксилодренът осигурява бързо настъпващ дълбок и продължителен анестетичен ефект, чисто оперативно поле при относително ниска токсичност. Различните комбинации ксилодрен – жълт, син, зелен, червен и кафяв, които се различават по различния състав на вазоконстрикторните средства, дават възможност за по-широко приложение в зависимост от конкретните изисквания на стоматолога.

Показания: Прилага се в стоматологичната практика при пациенти в млада и средна възраст за проводникова и инфилтративна анестезия.

Особености на приложение и дозировка: За предизвикване на проводникова и инфилтративна анестезия в стоматологичната практика се използва по 1 – 2 ампули от различните форми на препарата.

Взаимодействие с други лекарства: При комбинация с бета-блокери е възможно развитието на артериална хипотензия, брадикардия и бронхоспазъм, а при комбинация с дигитоксин намалява кардиотоничния му ефект. При едновременно приложение с курареподобни препарати има риск от парализа на дихателната мускулатура.

Странични ефекти: Макар и рядко се наблюдават зрителни нарушения и кожни алергични реакции.

Противопоказания: Алергия към отделните съставки, миастения, хипертермия. Внимателно да се прилага при тежки чернодробни и бъбречни заболявания.

 

Реклама