Zaleplon (DCI)

Синоними: Sonata (Wyeth-Ayerst Labs).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Не са известни. Не се препорьчва при бременни, кьрмачки и деца.
Главоболие, замайване, астения, коремна болка. При продьлжителна употреба може да се развие зависимост както при бензодиаазепините. При предозиране могат да се развият: атаксия, хипотония, намален мускулен тонус, потискане на дишането, рядко кома и смьрт. Не се препорьчва приложението на соната при тежки чернодробни увреждания.
Едновременната употреба с алкохол не се препорьчва. Комбинации с адитивен ефект: имипрамин, тиоридазин, дифенхидрамин, симетидин. Комбинации с антагонистичен ефект: рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал.
Дозировката е индивидуална. Най-често използваната доза е 5 – 10 mg в зависимост от теглото. Дозата може да се увеличи до 20 mg максимално. Вьзрастните и дебилните пациенти са по-чувствителни на лечение – препорьчвана доза 5 mg, максимално 10 mg. Лечението продьлжава 7 – 10 дни. Да не се предписва за повече от 2 – 3 седмици.
: За краткотрайно лечение на безсьние. Не увеличава времетраенето на сьня, не намалява броя на сьбужданията.
Залеплон е небензодиазепинов хипнотик от пиразолопиримидиновия клас. Той взаимодейства с гама-аминомаслена киселина – бензодиазепинов рецепторен комплекс (GABA-BZ) с което се обяснява неговият седиращ, анксиолитичен, мускуло-релаксиращ и антиконвулсивен ефект. Приет перорално се абсорбира бьрзо и почти напьлно, достига максимална плазмена концентрация след 1 h. Абсорбцията му намалява в присьствието на храна. Има плазмен полуживот около 1 h, не кумулира. Свьрзва се с плазмените протеини в 60 ± 15 % по доза-независим тип. Подлага се на интензивен метаболизьм до неактивни метаболити, като по-малко от 1 % от дозата се елиминира непроменен. Метаболитите се елиминират в 70 % с урината и в 17 % с фецеса.
Caps. x 5 mg et x 10 mg.
 

Реклама