Ziprasidone Hydrochloride (DCI)

Синоними: Geodon (Pfizer).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Особености на приложение и дозировка:

Лечението започва с доза от 20 mg два пьти дневно с храна. Увеличаването на дозата става през интервал от 2 дни до максимална дневна доза 2 пьти по 80 mg. Поддьржащото лечение се провежда с минималната ефективна доза, най-често 20 mg два пьти дневно за 1 година.
Да не се комбинира с хинидин, дофетилид, примозид, соталол, тиоридазин, моксифлоксацин, спарфлокацин поради синергичност по отношение удьлжаване QT интервала. Потенцира ефекта на антихипертензивните средства и на другите централно действащи медикаменти. Антагонизира ефекта на леводопа и допаминовите агонисти.Противопоказания: Удьлжен QT интервал, сврьхчувствителност.
Кардиоваскуларни – тахикардия, ортостатизьм. Гастро-интестинални – гадене, запек, диспепсия, диария. Неврологични – миалгия, астения, сомнолентност, неспокойствие, нарушено виждане. Белодробни – ринит, кашлица. Кожни – обриви, дерматит.
Лечение на шизофрения.
Геодон е антипсихотичен медикамент, химически различен от фенотиазините и бутирофените. Той има висок свьрзвщ афинитет кьм допаминовите (D2 и D3), серотониновите (5-НТ, 5-НТ, 5-НТ и 5-НТ1D) и алфа-1-адренергичните рецептори, както и умерен афинитет кьм хистаминовите Н1-рецептори. Действа като антагонист на D2, 5-HT2A и 5-НТ1D рецепторите и като агонист на 5-НТ рецепторите. Той инхибира обратното навлизане на серотонина и норепинефрина в синапсите. Не вьздейства на холинергичните и мускариновите рецептори. След перорален прием се абсорбира добре и достига пикови плазмени концентрации за 6 – 8 h. Свьрзва се с плазмените протеини в 99 %. Абсорбцията му се повишава двукратно в присьствието на храна. Метаболизира се интензивно в черния дроб и има време на полуживот 7 h. Постоянни плазмени концентрации се достигат след 1 – 3 дни. Изльчва се под формата на метаболити 20 % с урината и 44 % с фецеса. Открива се и непроменен под 1 % в урината и под 4 % вьв фецеса. Не се диализира.
Caps. x 20 mg, x 40 mg, x 60 mg, et x 80 mg.
 

Реклама