Zonisamide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка

Обичайна дозировка: 100 – 200 mg/24 h еднократно или на два приема.

Дозата може да се увелични на 200mg за най-малко още две седмици. Дозата може да достигне 300-400 mg/24h до максимална 600 mg.

: Лечението започва с доза от 100 mg дневно, след 2 седмици
Свръхчувствителност към зонизамид и сулфонамиди.
Не променя плазмените концентрации на Phenytoin, Carbamazepine, Valproate и Phenobarbital.
Сънливост, безапетитие, замайване, главоболие, гадене, раздразнителност и възбуда. При предозиране се развива брадикардия, хипотензия, потискане на дишането и суицидни намерения.
: За допълнително лечение на епилепсия при възрастни и деца над 16 години.
: Зонегран е антиепилептичен медикамент от групата на сулфонамидите, което го различава от другите противоконвулсивни средства. Механизмът на антиепилептичното му действие е неизвестен. In vitro зонизамидът блокира натриеви канали, стабилизира невронните мембрани и потиска невроналното хиперсинхронизиране. Той се свързва с GABA/бензодиазепиновия йонофорен рецепторен комплекс по алостеричен начин, което не води до промени в потока на хлорните йони. Потиска синаптичната електрическа активност без да повлиява постсинаптичния GABA или глутамат отговор. In vivo са установени следните ефекти: улеснява допаминергичната и серотонинергичната невротрансмисия и слабо инхибира активността на карбоанхидразата. След перорален прием достига пикови плазмени концентрации за 2 – 6 h. Храната забавя абсорбцията, но не променя бионаличността на зонизамида. Свързва се екстензивно с еритроцитите с концентрация 8 пъти по-висока от тази на плазмата. Има доза-зависима фармакокинетика, стабилни плазмени нива се достигат за 14 дни. има време на полуживот в плазмата 63 h, а в еритроцитите – 105 h. Свързва се с плазмените протеини в 40 %. Екскретира се предимно под формата на глюкоруниди с урината в 62 % и в 3 % с фецеса за 10 дни.
: Caps. x 100 mg.
: Zonegran (Elan Pharm).
 

Реклама