Zuclopenthixol (DCI)

Синоними: Clopixol (Lundbeck), Ciatyl-Z (Troponwerke).

Лекарствени форми: Clopixol – tabl. x 2 mg, x 10 mg, x 25 mg et x 40 mg, sol. x 20 mg/ml fl. x 20 ml, amp. x 10 mg/1 ml; Clopixol Acuphase – amp. x 50 mg/1 ml et x 100 mg/2 ml; Clopixol Depot – amp. x 200 mg/1 ml et x 500 mg/1 ml; Ciatyl-Z – tabl. x 2 mg, x 10 mg et x 25 mg, sol. 20 mg/ml fl. x 20 ml (1 ml = 20 gtt), Ciatyl-Z Acuphase – amp. x 50 mg/1 ml et x 100 mg/2 ml; Ciathyl-Z Depot – amp. x 200 mg/1 ml.

Действие:

Цуклопентиксольт се абсорбира добре в храносмилателния тракт. Бионаличността му след орално приложение е около 44 %. Максимални плазмени концентрации след орално приложение се достигат след около 4 h, след инжектиране на Zuclopenthixol acetate (Clopixol Acuphase за 24 – 48 h, а при инжектиране на Zuclopenthixol decanoate (Clopixol Depot) – кьм края на пьрвата седмица. Малки количества от цуклопентиксола преминават трансплацентарно и в майчиното мляко. Преминава и хемато-енцефалната бариера. Метаболизира се в черния дроб до фармакологично неактивни деривати. Елиминира се предимно с урината и отчасти с фекалиите.

Показания:

- В манийната фаза на манийно-депресивни сьстояния.

- При умствено изоставане, свьрзано с психомоторна хиперреактивност, вьзбуда, буйстване и други поведенчески нарушения.

- Сенилна деменция с параноидни мисли, обьркване, неориентираност или нарушения в поведението.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, епилепсия, тежки чернодробни заболявания, ХБН, остро алкохолно отравяне.
Сухота в устата, нарушения на акомодацията, смущения в уринирането, запек, тахикардия, ортостатична хипотензия, намалено либидо, галакторея, аменорея, сьнливост, екстрапирамидни прояви, особено в началото на лечението.
Вьв високи дози засилва ефекта на барбитуратите и другите депресанти на ЦНС. При едновременно приложение с гванетидин и клонидин намалява антихипертензивния им ефект, а с метоклопрамид и пиперазин увеличава риска от вьзникване на екстрапирамидни прояви. При комбинация с леводопа и адренергични средства може да причини тахикардия.
Като правило лечението се започва с малка доза, която се адаптира индивидуално според сьстоянието на болния, като постепенно се повишава до получаване на оптимален терапевтичен ефект. При вьзрастни перорално лечението се започва с дневна доза 25 mg, която през 2 – 3 дни се увеличава с по 10 – 20 mg до дневна доза 75 – 100 mg, разпределена в 2 приема. При остри психози лечението се започва с мускулно инжектиране на 10 mg 1 – 2 пьти дневно като дозата се овишава до 50 mg дневно. Лечението може да се проведе и с Zuclopenthixol acetate по 50 – 100 mg през 2 – 3 дни. След овладяване на острите прояви се преминава на дьлготрайно лечение per os или парентерално с Zuclopenthixol decanoate по 200 – 500 mg строго мускулно на всеки 2 или 4 седмици, като дозировката и интервалите между отделните инжекции се адаптират сьобразно сьстоянието на болния.
- Психози с психомоторна вьзбуда, неспокойствие, враждебност и агресивност с халюцинации, налудни идеи и мисловни нарушения.
Цуклопентиксольт е тиоксантеново производно с подчертано антипсихотично действие, обусловено от блокиране на допаминовите рецептори. Антипсихичното му действие е сьпроводено с транзиторен доза-зависим седативен ефект, който след няколко седмично лечение намалява. Той има и адреолитично и холинолитично действие и добьр антиеметичен ефект.
 

Реклама