Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


Клинични пътеки

46 КП № 46 ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ФИБРИНОЛИЗА
47 КП № 47 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС БЕЗ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И/ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
48 КП № 48 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ
49 КП № 49 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
50 КП № 50 ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТ С ФИБРИНОЛИТИК
51 КП № 51 ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
52 КП № 52 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
53 КП № 53 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
54 КП №54 ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ
55 КП № 55 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МИОКАРДА И ПЕРИКАРДА
56 КП №56 РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ
57 КП № 57 АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ДЕЦА
58 КП №58 ХИПОКСЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ ПРИ ВЪЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ
59 КП № 59 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК КП № 59 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК
60 КП № 60 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК
 
Страница 4 от 20

Най - четено:

Реклама