Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


Клинични пътеки

136 КП № 136 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА
137 КП № 137 КЕРАТОПЛАСТИКА
138 КП № 138 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА, СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО И НЕПЕРФОРАТИВНИ ТРАВМИ
139 КП № 139 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФЕКЦИИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ
140 КП № 140 ХИРУРГИЯ НА ЗАДНИЯ ОЧЕН СЕГМЕНТ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЕТИНА, СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО И ТРАВМИ
141 КП №141 РАЖДАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА, ПРЕДЛЕЖАНИЕТО НА ПЛОДА И НАЧИНА НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
142 КП № 142 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ
143 КП № 143 ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСККП № 143 ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК
144 КП № 144 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК ПРЕДИ 36 ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА
145 КП № 145 НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА
146 КП № 146 РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ КП № 146 РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
147 КП № 147 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
148 КП № 148 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БРЕМЕННОСТ
149 КП № 149 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
150 КП № 150 КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА
 
Страница 10 от 20

Най - четено:

Реклама