Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


Клинични пътеки

121 КП № 121 МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ И СТЕНОЗИ НА ЛАРИНКСА И ТРАХЕЯТА
122 КП № 122 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕОПЛАЗМИ НА ЛАРИНКС, ФАРИНКС, ШИЯ И ШИЙНИ МЕТАСТАЗИ
123 КП № 123 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ
124 КП № 124 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ
125 КП № 125 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕОПЛАЗМИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ
126 КП № 126 РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ЛАРИНГЕКТОМИЯ
127 КП № 127 ЧУЖДИ ТЕЛА В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА И ХРАНОПРОВОДА
128 КП № 128 НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНОЗИ И СТРИКТУРИ НА ХРАНОПРОВОДА
129 КП № 129 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМАТОЗНИ СЪСТОЯНИЯ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА
130 КП № 130 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КОМБИНИРАНИ И/ИЛИ СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ
131 КП № 131 ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ ПРИ КАТАРАКТА
132 КП № 132 ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ КП № 132 ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ
133 КП № 133 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА
134 КП № 134 ОЧНИ ЛАЗЕРНИ И КРИО-ОПЕРАЦИИ
135 КП № 135 ОПЕРАЦИИ НА ПРИДАТЪЦИТЕ НА ОКОТО
 
Страница 9 от 20

Най - четено:

Реклама