Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ
*77.01 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.02 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, ХУМЕРУС
*77.03 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ
реоперация на предходна остеотомия
Изключва:
аспирация на костен мозък - 41.31,41.91
отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69
*77.14 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*77.19 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ
Изключва:
такава при халукс валгус - 77.51
*77.24 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*77.29 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ
остеоартротомия
Изключва:
клавикулотомия на плод - 73.8
ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09
пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94
инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!
*77.34 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*77.39 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

БИОПСИЯ НА КОСТ
*77.41 БИОПСИЯ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА И ГРЪДЕН КОШ (РЕБРА, СТЕРНУМ)
*77.42 БИОПСИЯ НА ХУМЕРУС
*77.43 БИОПСИЯ НА РАДИУС И УЛНА

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ
Изключва:
биопсия на кост - 77.40-77.49
дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69
*77.61 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.62 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ХУМЕРУС
*77.63 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА РАДИУС И УЛНА

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ
кондилектомия
Изключва:
ампутация - 84.00-84.19, 84.91
артректомия - 80.90-80.99
ексцизия на костни краища, свързана с:
артродеза - 81.00-81.29
артропластика – 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84
ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99
ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53
хемиламинектомия - 03.01-03.09
ламинектомия - 03.01-03.09
остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59
частична ампутация на:
пръст - 84.01
палец - 84.02
пръст на крак - 84.11
инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !
остектомия по време на друга операция - не кодирай !
*77.81 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.82 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, ХУМЕРУС
*77.83 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ
Изключва:
ампутация на крайник - 84.00-84.19, 84.91
такава, по време на друга операция - не кодирай!
*77.94 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*77.99 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
кост:
трансплантат от банка
трансплантат (автогенен) (хетерогенен)
такава при дебридмен на мястото за костен трансплантат (отстраняване на склеротични, фиброзни или некротични кост или тъкан)
трансплантация на кост
кодирай също всяка резекция на кост за трансплантат - 77.70-77.79
Изключва:
такава за удължаване на кост - 78.30-78.39
*78.04 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*78.09 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО
минификсатор с вкарване на щифтове/телове/винтове в кост
Изключва:
друга имобилизация, налягане или обработка на рана - 93.51-93.59
*78.12 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО, ХУМЕРУС
*78.13 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО , РАДИУС И УЛНА

СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
епифизарни скоби
отворена епифизиодеза
перкутанна епифизоидеза
резекция/остеотомия
*78.20 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, НЕУТОЧНЕНО МЯСТО
*78.22 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, ХУМЕРУС
*78.23 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, РАДИУС И УЛНА

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия
дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия
кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19
*78.34 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*78.39 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ
други операции на кост НКД
възстановяване при лошо срастнали или несрастнали фрактури НКД
Изключва:
прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19
удължаващи крайника процедури - 78.30-78.39
скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29
остеотомия - 77.3
реконструкция на палец - 82.61-82.69
възстановяване на деформиран пектус (гръден кош) - 34.74
възстановяване с костен трансплантат - 78.00-78.09
*78.44 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*78.49 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ , ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА
вътрешна фиксация на кост (профилактична)
реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство
ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство
Изключва:
артропластика и артродеза - 81.00-81.85
костен трансплантат - 78.00-78.09
скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29
при наместване на фрактури - 79.10-79.19
*78.51 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*78.52 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , ХУМЕРУС
*78.53 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , РАДИУС И УЛНА

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ
външно фиксиращо устройство (инвазивно)
вътрешно фиксиращо устройство
отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)
Изключва:
отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88
отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95
*78.61 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*78.62 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , ХУМЕРУС
*78.63 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , РАДИУС И УЛНА

ОСТЕОКЛАЗИЯ
*78.71 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*78.72 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА ХУМЕРУС
*78.73 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА РАДИУС И УЛНА

ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ
поставяне на:
костен стимулатор (електрически) за подпомагане на костно зарастване
остеогенни електроди за стимулиране на костен растеж
тотално имплантирано устройство (инвазивно)
Изключва:
неинвазивен (транскутанен) (повърхностен) стимулатор - 99.86
*78.91 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*78.92 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ , ХУМЕРУС
*78.93 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ, РАДИУС И УЛНА

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49
*79.11 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ХУМЕРУС
*79.12 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, РАДИУС И УЛНА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.21 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С (БЕЗ) ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ХУМЕРУС
*79.22 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С (БЕЗ) ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, РАДИУС И УЛНА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.32 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ,РАДИУС И УЛНА
*79.33 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА
наместване с или без вътрешна фиксация
*79.41 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ХУМЕРУС
*79.42 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, РАДИУС И УЛНА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА
наместване с или без вътрешна фиксация
*79.52 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, РАДИУС И УЛНА
*79.53 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*79.54 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ФАЛАНГИ НА РЪКА

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА
Включва: циментов уплътнител
80.04 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА, ДЛАН И ПРЪСТ

ДРУГА АРТРОТОМИЯ
артростомия
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
артроскопия - 80.20-80.29
инжектиране на лекарства - 81.92
оперативен достъп - не кодирай!
*80.11 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, РАМО
*80.12 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, ЛАКЪТ
*80.13 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, КИТКА

РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ
освобождаване на деформирано стъпало (клубно стъпало) по Goldner
корекция на метатарзус варус по Heyman-Herndon (Strong)
освобождаване на:
срастнала или констриктивна ставна капсула
става
лигамент
Изключва:
симфизиотомия за подпомагане на раждане - 73.94
такова при:
синдром на карпалния тунел - 04.43
синдром на тарзалния тунел - 04.44
*80.41 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ , РАМО
*80.42 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ, ЛАКЪТ
*80.43 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ, КИТКА

СИНОВЕКТОМИЯ
пълна или частична резекция на синовиална мембрана
Изключва:
ексцизия на киста на Baker - 83.39
*80.73 СИНОВЕКТОМИЯ, КИТКА

АРТРОДЕЗА НА ДРУГА СТАВА
Включва: артродеза с:
костен трансплантат
външно фиксиращо устройство
ексцизия на костни краища и компресия
*81.26 МЕТАКАРПОКАРПАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
*81.27 МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
*81.28 ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

АРТРОПЛАСТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЛАН, КИТКА И ПРЪСТИ
Включва: артропластика на длан и пръсти с:
външна тракция или фиксация
костни трансплантати (чипове) или хрущял
вътрешно фиксиращо устройство или протеза
Изключва:
операции на мускул, сухожилие и фасция на ръка - 82.01-82.99
*81.72 АРТРОПЛАСТИКА НА МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА И ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА СТАВА БЕЗ ИМПЛАНТАНТ
*81.75 АРТРОПЛАСТИКА НА КАРПАЛНА ИЛИ КАРПОМЕТАКАРПАЛНА СТАВА БЕЗ ИМПЛАНТАНТ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.93 ШЕВ НА КАПСУЛА ИЛИ ЛИГАМЕНТ НА ГОРЕН КРАЙНИК
Изключва:
такъв, свързан с артропластика - 81.71-81.75, 80.81-81.81, 81.84

ИНЦИЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА НА ДЛАН
*82.01 ЕКСПЛОРАЦИЯ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ НА ДЛАН
инцизия на и отстраняване на “оризоподобни телца” от сухожилно влагалище на длан
Изключва:
разрязване на сухожилие - 82.11

РАЗДЕЛЯНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН
*82.12 ФАСЦИОТОМИЯ НА ДЛАН
разделяне на фасция на длан

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН
*82.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ НА ДЛАН
ганглионектомия от сухожилно влагалище (китка)
*82.22 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ НА ДЛАН

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МЕКА ТЪКАН НА ДЛАН
кодирай също всяка кожна трансплантация - 86.61-86.62, 86.73
Изключва:
ексцизия на кожа и подкожна тъкан - 86.21-86.3
*82.32 ЕКСЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАНТА ЗА ТРАНСПЛАНТАТ
*82.33 ДРУГА СУХОЖИЛНА ТЕНОНЕКТОМИЯ НА ДЛАНТА
теносиновектомия на длан
Изключва:
ексцизия на лезия на:
сухожилие - 82.29
сухожилно влагалище - 82.21

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН
*82.41 ШЕВ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ НА ДЛАН
*82.42 ОТЛОЖЕН ШЕВ НА ФЛЕКСОРНО СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.43 ОТЛОЖЕН ШЕВ НА ДРУГО СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.44 ДРУГ ШЕВ НА ФЛЕКСОРНО СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
Изключва:
отложен шев на флексорно сухожилие на длан - 82.42
*82.46 ШЕВ НА МУСКУЛ ИЛИ ФАСЦИЯ НА ДЛАН

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ И СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.51 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.52 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.53 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.54 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ НА ДЛАН
*82.55 ДРУГА ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.57 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН
*82.59 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА МУСКУЛ НА ДЛАН

ДРУГА ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН
*82.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАКРОДАКТИЛИЯ
*82.84 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧУКЧЕ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА РЪКА
Изключва:
диагностични процедури на мека тъкан на ръка - 83.21-83.29
*82.91 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ДЛАНТА
освобождаване на сраствания на фасция, мускул и сухожилие на длан
Изключва:
декомпресия на карпален тунел - 04.43
такава само с разпъване или манипулация - 93.26

ИНЦИЗИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
*83.01 ЕКСПЛОРАЦИЯ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ
инцизия на сухожилно влагалище
отстраняване на “оризови телца” от сухожилно влагалище

РАЗСИЧАНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.19 ДРУГО РАЗСИЧАНЕ НА МЕКА ТЪКАН
разсичане на мускул
освобождаване на мускул
миотомия за декомпресия на апертура на гръдния кош
миотомия с разделяне на мускул
скаленотомия
трансекция на мускул

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
биопсия на мека тъкан - 83.21
*83.31 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ
ексцизия на ганглион от сухожилно влагалище, освен на длан
*83.32 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ
ексцизия на:
хетеротопична кост
мускулен цикатрикс за освобождаване на контрактира на Volkmann
миозитис осификанс

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.41 ЕКСЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛИЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАТ
*83.42 ДРУГА ТЕНОНЕКТОМИЯ
ексцизия на:
апоневроза
сухожилно влагалище
теносиновектомия
*83.43 ЕКСЦИЗИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ ФАСЦИЯ ЗА ТРАНСПЛАНТАТ
*83.44 ДРУГА ФАСЦИЕКТОМИЯ
*83.45 ДРУГА МИОЕКТОМИЯ
дебридмен на мускул БДУ
скаленектомия
*83.49 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МЕКА ТЪКАН


ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.61 ШЕВ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ
*83.62 ОТЛОЖЕН ШЕВ НА СУХОЖИЛИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ
Изключва:
реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика
*83.71 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.72 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.73 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ
*83.74 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
Изключва:
пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика
*83.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ
*83.89 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ФАСЦИЯ
удължаване на фасция
пластика на фасция
пликация на фасция

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
неоперативни:
манипулации 93.25-93.29
разтягане - 93.27-93.29
*83.91 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
такава при тарзален тунелен синдром - 04.44
*83.92 ИНСЕРЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА СТИМУЛАТОР НА СКЕЛЕТЕН МУСКУЛ
имплантация, инсерция, поставяне или смяна в скелетен мускул на:
електроди
стимулатор
*83.93 ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТИМУЛАТОР НА СКЕЛЕТЕН МУСКУЛ
*83.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
шев на бурса

АМПУТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК
Изключва:
ревизия на ампутационен чукан – 84.32
*84.01 АМПУТАЦИЯ ИЛИ ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПРЪСТ НА ГОРЕН КРАЙНИК БДУ
Изключва:
лигиране на допълнителен пръст - 86.26
*84.02 АМПУТАЦИЯ И ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПАЛЕЦ
*84.03 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ДЛАНТА
ампутация през карпалната част

ХИРУРГИЧНА РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН
*84.33 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН КИТКА-
*84.34 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН - ДЛАН И ПРЪСТИ

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация
Изключва:
създаване или реконструкцшя на:
пенис - 64.43-64.44
трахея - 31.75
влагалище - 70.61-70.62
*86.61 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА РЪКА
Изключва:
хетеротрансплантат - 86.65
хомотрансплантат - 86.66
*86.66 ХОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА
трансплантат към кожа от:
амниотична мембрана от донор
кожа от донор

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН
*86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР
инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване
Изключва:
приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71
тъканен експандер на гърда - 85.95


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по ортопедия и травматология Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Клиника/отделение/сектор по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ) Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина“

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
лекар специалист по детски болести
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Забележка: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• травма;
• локална болка, хематом,болезнени или невъзможни активни и пасивни движения в съседните на фрактурата или увредата стави, патологични движения, хемартроза, добавъчна симптоматика от компресия на съседни анатомични елементи (съдове и нерви) нарушена мекотъканна цялост;
• рентгенологични данни за фрактура;
• клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения;
• рентгенови данни за заболявания изискващи средни оперативни процедури в областта на горния крайник;
• средни оперативни процедури при заболявания в областта на горния крайник са индицирани за оперативно лечение при изчерпване на консервативните възможности.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Необходими предоперативни изследвания- биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 12 час от постъпването.Образно изследване се извършва до 12 час от постъпването. Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой.
Абсолютни контраиндикации: нестабилна хемодинамика; Относителни контраиндикации: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция и др.)
След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента за неголяма оперативна процедура с фрактура или травма в областта на горния крайник той се приема за лечение. След оперативното лечение в съответната клиника /отделение, се осъществяват необходимите лечебни дейности произтичащи от добрата медицинска практика.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).
Поставя се следоперативно на базата на анамнестични, клинични, рентгенографски и резултата от интраоперативната находка. както и резултат от патоморфологично изследване, ако такова е извършвано.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Дехоспитализацията на пациенти на които са извършени неголеми оперативни процедури в областта на горните крайници се допуска при следните условия:
- добре зарастваща оперативна рана;
- липса на фебрилитет през последните 24 часа;
- липса на значими субективни оплаквания.
Повторната хоспитализация за лечение на усложнения (фебрилитет, луксация на ендопротезата), възникнали в ранния следоперативен период и непроявили се в периода на хоспитализация, не се отчита като нова клинична пътека.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “
Ортопедия и травматология

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
Какво представляват средните оперативни процедури в областта на горния крайник?
При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областа на горните крайници, необходимото лечение се свежда до извършването на неголеми оперативни процедури. Големината на процедурата се определя, както от сложността на увредата, така и от вида на оперативната интервенция и периода на престой на пациента в лечебното заведение.
Защо трябва да постъпите в болница?
В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която Вие или Вашите близки могат да задават допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.
Какво Ви предстои на Вас или Вашето дете вътре в болницата?
След направените изследвания, ще Ви предложим операция, която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете може прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота Ви сериозно да се влоши.
В някои случаи заболяванията и травмите изискващи неголеми оперативни процедури са сложни и комплексни и при тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни процедури. Независимо от това навременно проведените неголеми оперативни процедури в значителна степен подобряват Вашето състояние и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.
В редки случаи операцията се извършва при много висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на Вашия болничен престой, по време на диагностичните или оперативни процедури или в следоперативния Ви период могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което може да доведе до повторна операция със съответните рискове.
За успешното провеждане на лечението на Вас или Вашето дете се изисква известно усилие и от ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на еднакво желания от нас и от Вас краен успешен резултат.
Какво представлява самата операция?
Вие или Вашето дете ще бъдете въведени в операционната зала след съответна предоперативна подготовка и тоалет. Там ще бъдете анестезирани , след което за Вашия живот ще се грижи оперативния екип. Ще се направи необходимата оперативна процедура. След операцията Вие или Вашето дете ще отидете в отделение, където за Вас ще бъде приготвено легло и Вие ще се възстановявате под внимателните грижи на лекуващия Ви персонал.
Посредством маншета, поставена на Вашата ръка, ще Ви бъде измервано кръвното налягане.
В една вена на предмишницата или на гърба на дланта ще Ви бъде поставена пластмасова канюла (периферен венозен път), по която ще текат инфузионни разтвори и ще се правят различни медикаменти.
Редица от неголемите оперативни процедури могат да бъдат осъществени и с прилагането на регионална анестезия. При този вид упойка медикаментът за обезболяване се поставя с тънка игла, след направена локална анестезия в областта на подмишничната ямка. При този метод се постига пълно обезболяване на горния крайник, при запазване на ясно съзнание и възможен контакт с оперативния екип. В следоперативния период в продължение на 6-10 часа е възможно да не усещате напълно и да не движите пълноценно крайника. Това състояние е преходно и не трябва да Ви безпокои.
Понякога след операцията Вие може да бъдете объркани (дезориентирани), което не е необичайно. Всеки човек реагира по различен начин на медикаментите и ефекта от операцията. Бъдете спокойни, това състояние е преходно и преминава за няколко часа.
След Вашето или на Вашето дете стабилизиране, нормално протичане на зарастването на раните и раздвижване предстои изписване и продължаване на лечението в домашни условия.


Към ИЗ № .................................................... от ..................................КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с две помощни средства невъзможна

Имобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:
per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:
не в дисталния край в проксималния край

на целия крайник

Оперативен шев:

свален не частично

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ


Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии
Хб
Хт
Ер.
Левко Вр. Кървене
Вр. Съсирване
Протромбиново време
Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:

.............................

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 222 “СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама