КП № 225 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
Минимален болничен престой – 7 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Стафилококов артрит и полиартрит
M00.00 Множествена локализация
M00.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
M00.02 Мишница раменна кост лакътна става
M00.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
M00.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
M00.05 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
M00.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
M00.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
M00.08 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Пневмококов артрит и полиартрит
М00.10 Множествена локализация

М00.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М00.12 Мишница раменна кост лакътна става
М00.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М00.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М00.15 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М00.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М00.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М00.18 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други стрептококови артрити и полиартрити
М00.20 Множествена локализация
М00.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М00.22 Мишница раменна кост лакътна става
М00.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М00.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М00.25 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М00.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М00.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М00.28 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти
При необходимост от идентифициране на бактериалния агент се използва допълнителен код (В95-В96).
М00.80 Множествена локализация
М00.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М00.82 Мишница раменна кост лакътна става
М00.83 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М00.84 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М00.85 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М00.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М00.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М00.88 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Остър хематогенен остеомиелит
М86.00 Множествена локализация
М86.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна

М86.02 Мишница раменна кост лакътна става
М86.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.05 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.08 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други форми на остър остеомиелит
М86.10 Множествена локализация
М86.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.12 Мишница раменна кост лакътна става
М86.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.15 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.18 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Подостър остеомиелит
М86.20 Множествена локализация
М86.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.22 Мишница раменна кост лакътна става
М86.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.25 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.28 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Мултиплен хроничен остеомиелит
М86.30 Множествена локализация
М86.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.32 Мишница раменна кост лакътна става
М86.33 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.34 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.35 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.38 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Хроничен остеомиелит с фистула
М86.40 Множествена локализация
М86.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.42 Мишница раменна кост лакътна става
М86.43 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.44 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.45 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.48 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други хронични хематогенни остеомиелити
М86.50 Множествена локализация
М86.51 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.52 Мишница раменна кост лакътна става
М86.53 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.54 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.55 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.56 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.57 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.58 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други хронични остеомиелити
М86.60 Множествена локализация
М86.61 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.62 Мишница раменна кост лакътна става
М86.63 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.64 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.65 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.68 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло
Друг остеомиелит
Абсцес на Brodie
М86.80 Множествена локализация
М86.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.82 Мишница раменна кост лакътна става
М86.83 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.84 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.85 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.88 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Остеомиелит, неуточнен
Костна инфекция БДУ
М86.90 Множествена локализация
М86.91 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.92 Мишница раменна кост лакътна става
М86.93 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.94 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.95 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.96 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.97 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.98 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА
сакрококцигеално рентгеново изследване

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става - 88.32
**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА
**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА
**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН
**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ
**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА
**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
**88.38 ДРУГА КАТ
неуточнена КАТ
Изключва:
КАТ скениране на:
корем - 88.01
глава - 87.03
бъбрек - 87.71
гръден кош - 87.41

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА
кръвоснабдяване на костен мозък
крайници (горен) (долен)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС- КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ- КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /ХЕМОКУЛТУРА/
**90.5 9 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
Хематологични – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити с ДКК, тромбоцити;
Биохимични изследвания – кръвна захар, чернодробни проби, креатинин, CRP, АФ,;
При необходимост ГГТП, фибриноген, общ белтък и албумин;


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА
аспирация от става
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
биопсия на ставна структура - 80.30-80.39
инжектиране на лекарство - 81.92

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена при приложени и отчетени минимум четири основни диагностични, от които задължително - **90.33; **90.53 и **90.59, и една основна терапевтична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по детски болести в университетска болница или клиника по детска ревматология или
Клиника/отделение по детска хирургия
или клиника/отделение по ортопедия и травматология Съгласно медцински стандарт по ортопедия и травматология
Съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Отделение по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
4. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по детски болести или детска ревматология или детска ревмокардиология;
или
- лекар със специалност по детска хирургия
или
- ортопедия и травматология – минимум двама лекари със специалност;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност по микробиология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• остър септичен артрит;
• остър остеомиелит;
• септичен артрит с интоксикационно-фебрилен синдром;
• септичен артрит или остеомиелит със СУЕ по Панченко над 20 мм или СRР с 50% над нормата;
• септичен артрит или остеомиелит в хода на друго заболяване;
• болни с рецидив на септичния артрит;
• болни с рецидив на остеомиелита.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването.
Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията. В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.
• антибактериални медикаменти -съобразно възрастта и етиологията;
• антимикотични медикаменти;
• локално (вътреставно) антибиотично лечение;
• нестероидни противовъзпалителни средства;
• криотерапия.
Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя на базата на проведените лабораторни, инструментални и образни изследвания, според посочените изисквания за завършена клинична пътека (извършени изискуемите от клиничната пътека диагностични и терапевтични процедури).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- пациентът се изписва при поставена окончателна диагноза;
- при овладяване на фебрилитета;
- подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;
- подобрение на показателите за възпалителна активност на заболяването.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Септичният артрит е гнойна (бактериална) инфекция на една или повече стави.
Среща се във всяка възраст, но честотата е най – голяма в първите две години от живота.
Най – честият причинител при децата до 4 год. възраст е Haemophylus influenсae, при децата над 4 год. – златистият стафилокок (40 – 50 %), следван от стрептококи, пневмококи и др.
Инфекцията се разпространява най – често по кръвен път, рядко чрез рана или по съседство при наличие на остеомиелит у новореденото и кърмачето.
Най – често се засягат големите стави, които носят тежестта на тялото: коляно, тазобедрени и глезенни стави, като в 95 % от случаите възпалението се локализира само в една става.
Началото е най - често остро с температура и влошаване на общото състояние с признаци на локално възпаление на засегнатите стави – болка, ограничения в движенията (куцане), оток, топлина и зачервяване. В кръвната картина се установяват данни за възпаление. За диагнозата са необходими рентгенологично изследване и извършване на ставна пункция с посявка на ставното съдържимо за определяне на причинителя.
Лечението е с антибиотици, съобразно резистентността на причинителя в продължение на 3 – 4 седмици. Често се налага хирургичен дренаж за евакуиране на гнойта от ставата. В началото на заболяването се препоръчва покой. Важна след това е адекватната кинезитерапия.
Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантира пълно възстановяване.
Остеомиелитът е костна инфекция причинена най – често от златистия стафилокок (80 – 90 %), по – рядко от стрептококи, пневмококи, грам – отрицателни бактерии.
При 4/5 от случаите остеомиелитът засяга детската възраст (половината от болните са кърмачета).
Източник на заболяването са кожни инфекции, ангини, травми, но в голям брой от случаите причината е неясна. Следва разпространение по кръвен път с локализиране на причинителя в дългите тръбни кости. Предилекционно се засягат големи кости (бедро, подбедрица, рамо, предмишница). В кърмаческа възраст огнищата могат да бъдат множествени.
Характерни са висока температура, понякога замъглено съзнание до септичен шок, cилни локални болки, мекотъканни отоци, зачервяване на кожата и ограничения в движенията.
Нелекуваният остър остеомиелит може да премине в хронична форма.
Диагнозата се поставя въз основа на микробиологично изследване на кръв (хемокултура), посявка от гноен пунктат, рентгенография, сцинтиграфия.
Провежда се антибиотично лечение съобразно резистентността на причинителя в продължение на 4 – 6 седмици и при необходимост се прaви хирургичен дренаж.
Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантира пълно възстановяване.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 225 «СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама