Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 244 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Минимален болничен престой – 10 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури
Не включва: консултации (Z70—Z71)
Z50.8 Лечение, включващо други видове рехабилитационни процедури
Обучение за начини на самообслужване, НКД

Серопозитивен ревматоиден артрит
Не включва: ревматична треска (I00)
ревматоиден артрит:
• на гръбначния стълб (М45)
• юношески (М08.—)
М05.0 Синдром на Felty
Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения
М05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити

Серонегативен ревматоиден артрит
М06.00 Серонегативен ревматоиден артрит-множествена локализация
М06.01 Серонегативен ревматоиден артрит-раменна област
М06.02 Серонегативен ревматоиден артрит-мишница
М06.03 Серонегативен ревматоиден артрит-предмишница
М06.04 Серонегативен ревматоиден артрит-китка
М06.05 Серонегативен ревматоиден артрит-тазова област и бедро
М06.06 Серонегативен ревматоиден артрит -колянна става
М06.07 Серонегативен ревматоиден артрит-глезенна става и стъпало
М06.08 Серонегативен ревматоиден артрит-други

Болест на Still при възрастни
Не включва: Болест на Still БДУ (М08.2)
М06.10 Болест на Still при възрастни-множествена локализация
М06.11 Болест на Still при възрастни-раменна област
М06.14 Болест на Still при възрастни- китка
М06.15 Болест на Still при възрастни -тазова област и бедро
М06.16 Болест на Still при възрастни-колянна става
М06.17 Болест на Still при възрастни- глезенна става и стъпало
М06.18 Болест на Still при възрастни -други

Ревматоиден бурсит
М06.20 Ревматоиден бурсит- множествена локализация
М06.21 Ревматоиден бурсит- раменна област
М06.24 Ревматоиден бурсит-китка
М06.25 Ревматоиден бурсит -тазова област и бедро
М06.26 Ревматоиден бурсит -колянна става
М06.27 Ревматоиден бурсит -глезенна става и стъпало
М06.28 Ревматоиден бурсит-други

Възпалителна полиартропатия
Не включва: полиартрит БДУ (М13.0)
М06.40 Възпалителна полиартропатия -множествена локализация

Други уточнени ревматоидни артрити
М06.80 Други уточнени ревматоидни артрити множествена локализация
М06.81 Други уточнени ревматоидни артрити раменна област
М06.82 Други уточнени ревматоидни артрити мишница
М06.83 Други уточнени ревматоидни артрити предмишница
М06.84 Други уточнени ревматоидни артрити китка
М06.85 Други уточнени ревматоидни артрити тазова област и бедро
М06.86 Други уточнени ревматоидни артрити колянна става
М06.87 Други уточнени ревматоидни артрити глезенна става и стъпало

Коксартроза [артроза на тазобедрената става]
М16.0 Първична коксартроза, двустранна
М16.1 Друга първична коксартроза
Първична коксартроза:
• БДУ
• едностранна
М16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна

Гонартроза артроза на колянната ставa
М17.0 Първична гонартроза, двустранна
М17.1 Други първични гонартрози
 първична гонартроза:
• БДУ
• едностранна
М17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна
М17.3 Други посттравматични гонартрози
посттравматична гонартроза:
• БДУ
• едностранна
М17.4 Други вторични гонартрози, двустранни
М17.5 Други вторични гонартрози
Вторична гонартроза:
• БДУ
• едностранна

Анкилозиращ спондилит
Ревматоиден артрит на гръбначния стълб
Не включва: артропатия при синдрома на Reiter (М0
ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)
синдром на Behcet (M35.2)
М45.0 Анкилозиращ спондилит-множествено засягане на гр. стълб
М45.1 Анкилозиращ спондилит-окципито-атланто-аксисен отдел
М45.2 Анкилозиращ спондилит-шийна област
М45 3Анкилозиращ спондилит-шийногръден отдел
М45.4 Анкилозиращ спондилит-гръден отдел
М45.5 Анкилозиращ спондилит-гръднопоясен отдел
М45. 6 Анкилозиращ спондилит-поясен отдел
М45.7 Анкилозиращ спондилит-пояснокръстен отдел
М45.8 Анкилозиращ спондилит-кръстен и кръстноопашен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром
увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел
М50.0† Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)
М50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия
Не включва: брахиален радикулит БДУ (М54.1)

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел
М51.0† Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)
М51.1 Увреждания на межпрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия
Ишиас, дължащ се на увреждане в междупрешленен диск
Не включва: лумбален радикулит БДУ (М54.1)

Последици от травми на шията и тялото
Т91.1 Последици от счупване на гръбначния стълб
Последици от травми, класифицирани в рубриките S12.—, S22.0—S22.1, S32.0, S32.7 и T08

Последици от травми на горен крайник
T92.0 Последици от открита рана на горен крайник
T92.1 Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта
T92.2 Последици от счупване на ниво китка и длан
T92.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на горен крайник
T92.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на горен крайник
T92.6 Последици от смазване и травматична ампутация на горен крайник
T92.8 Последици от други уточнени травми на горен крайник

Последици от травми на долен крайник
Т93.1 Последици от счупване на бедро
Последици от травми, класифицирани в рубриката S72.—
Т93.2 Последици от други счупвания на долен крайник
Последици от травми, класифицирани в рубриките S82.—,
Т93.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на долен крайник
Последици от травми, класифицирани в рубриките S73.—, S83.—, S93.0 - S93.2
Т93.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на долен крайник
Последици от травми, класифицирани в рубриките S86.0; S86.1 , S96.7

Т93.6 Последици от смазване и травматична ампутация на долен крайник

Наличие на други функционални имплантати
Не включва: усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и частици (Т82—Т85)
проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)
Z96.6 Наличие на ортопедични имплантати на стави
Заместване на тазобедрена / колянна става (частично) (пълно)

Наличие на други устройства
Не включва: усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и трансплантати (Т82—Т85)
проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)
наличие на устройство за дренаж на гръбначномозъчна течност (Z98.2)
Z97.1 Наличие на изкуствен крайник (пълно) (частично)

Забележка: Код Z50.8 се използва задължително като водеща диагноза за да покаже, че пациентът е приет за извършване на рехабилитационни процедури за състояние обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние, последвано от причината.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
**93.01 ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА
**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА
**93.04 МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНА ФУНКЦИЯ
**93.05 ТЕСТ НА ОБЕМ ДВИЖЕНИЯ (ЪГЛОМЕТРИЯ)
**93.06 ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНА НА КРАЙНИК (СОМАТОСКОПИЯ)
**93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛО (АНТРОПОМЕТРИЯ)
измерване на обиколка
измерване обиколка на череп
**93.09 ДРУГА ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ПРОЦЕДУРА

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК
*00.09 ДРУГ ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК
Изключва:
ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)
перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)
друга топлинна терапия(93.35)
трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ
*93.11 ПАСИВНИ (ПОДПОМОГНАТИ) УПРАЖНЕНИЯ
аналитична гимнастика (упражнения)
Изключва:
пасивни упражнения в басейн - 93.31
*93.12 ДРУГО АКТИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ
*93.13 УПРАЖНЕНИЯ СРЕЩУ СЪПРОТИВА
*93.17 ДРУГО ПАСИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ
*93.19 УПРАЖНЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ
позиционно лечение
механотерапия
трудотерапия
обучение в деж

ДРУГА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ
*93.21 МАНУАЛНА И МЕХАНИЧНА ТРАКЦИЯ
Изключва:
скелетна тракция - 93.43-93.44
кожна тракция - 93.45-93.46
гръбначна тракция - 93.41-93.42
*93.23 НАПАСВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ
*93.24 ТРЕНИРАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕЗНО УСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ
трениране на ходене с патерици
*93.25 ФОРСИРАНО ИЗПРАВЯНЕ НА КРАЙНИК
*93.27 СТРЕЧИНГ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
*93.31 ПАСИВНИ УПРАЖНЕНИЯ В БАСЕЙН
*93.32 ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВАНА (БАСЕЙН)
*93.33 ДРУГА ХИДРОТЕРАПИЯ
хидро-балнеотерапевтични процедури:
обикновенни вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/
частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе
хидрогалванична вана
перлена вана
водолечение в открит или закрит басейн
*93.34 ДИАТЕРМИЯ
терапия с високочестотни електромагнитни вълни
*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ
акупунктура с димящи игли
горещи пакети (hot packs)
хипертермия БДУ
инфрачервена радиация
парафинови бани
компреси с луга
частични кални апликации
Изключвa:
хипертермия за лечение на карцином - 99.85

*93.38 КОМБИНИРАНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ БЕЗ СПОМЕНАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ
подводно струев масаж
подводна гимнастика
криоелектрофореза

*93.39 ДРУГА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
електростимулация – стабилен, лабилен метод:
терапия с нискочестотни токове
терапия със средночестотни токове
терапия с високочестотни електромагнитни вълни
магнитотерапия
криоелектрофореза
лазер

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ СКЕЛЕТНА И ДРУГА ТРАКЦИЯ
*93.52 ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ШИЯ
прилагане на:
шийна яка
жилетка тип “минерва”
пластична шийна поддръжка
*93.53 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ФИКСИРАЩА ПРЕВРЪЗКА
*93.54 ПРИЛАГАНЕ НА ШИНА
пластична шина
шина-корито
Изключва:
периодонтска шина - 24.7
*93.56 ПРИЛАГАНЕ НА КОМПРЕСИВНА ПРЕВРЪЗКА
прилагане на:
бандаж по Gibney
*93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА
еластични чорапи
устройство за интермитиращо налягане

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99. 27 ЙОНОФОРЕЗА

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и три основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
За всички диагностични и терапевтични процедури, за които съгласно утвърдения медицински стандарт с Наредба №30/19.07.04 на МЗ, лекарят – специалист по физикална и рехабилитационна медицина преминава програма за допълнителна квалификация следва да представи съответния документ.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина
или
Клиника/отделение по ортопедия и травматология със сектор по физикална и рехабилитационна медицина в лечебното заведение Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ - пациента се хоспитализира при една от посочените индикации:
• изразени парези /парализи;
• намален обем на движение на ставите и наличие на изразени контрактури, водещи до ограничение на функцията
• тежък мускулен дисбаланс;
• данни за тежка патология при образно изследване (рентгенография или КАТ или МРТ);
• развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);
• за ишиас – наличие на ЕМГ–данни за увреда на двигателните влакна на периферния нерв (съгласно ЕМГ-изследване, направено до 4 месеца преди датата на първоначалния преглед в лечебното заведение).

Забележка: Пациентът се хоспитализира след остър инцидент или влошаване на състоянието. Допускат се три хоспитализации годишно по тази клинична пътека, платени от НЗОК, като една от тях да бъде в специализирана болница за рехабилитация.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Диагнозата се основава на клиничното състояние и данни от инструментални изследвания, както и на епикриза от пролежаване в други отделения (при наличие на такава).
Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента извършва клиничен преглед, включващ общ и локален статус с оценка на рехабилитационния потенциал. Съставя индивидуална рехабилитационна програма, съдържаща конвенционални и специализирани методики и средства от физикалната и рехабилитационна медицина, а при показания се включват и други средства от медицинската практика.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се съобразно представените при приемането медицински документи, първичния и текущите прегледи, извършени от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина и резултатите от назначените и проведени допълнително изследвания и консултации.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- възстановяване на функционалната и двигателна активност в обем, преценен от лекуващия лекар и в зависимост от състоянието.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Остеоартрозата и нейните разновидности (сподилоартроза, коксартроза, гонартроза), както и вродените и придобити деформитети на гръбначния стълб са сред най-честите заболявания на съвременността, понижаващи качеството на живот на пациента. Те се третират не само медикаментозно, но и с ортотични средства, физикално-медицински и рехабилитационни мероприятия (вкл. кинезитерапевтични методики) под системен лекарски контрол.
Травмите и заболяванията на меките тъкани изискват ранна прецизна диагноза и съответна комплексна терапия за намаляване на болките и възстановяване на нормалната функция. Прилагат се ортотични средства, медикаменти, естествени и преформирани физикални фактори. При нужда се прибягва до оперативно лечение с последваща следоперативна рехабилитация. Същото се отнася и до последици от счупванията на костите. След проведеното от ортопед-травматолог лечение с обездвижване чрез гипсова превръзка или оперативно възстановяване чрез метална остеосинтеза задължително е необходимо да се проведе рехабилитация за възстановяване на загубената функция и предотвратяване на усложнения като трайно обездвижване на ставите, ограничен обем на движение, мускулна слабост, нарушена функция. За целта трябва да сеобърнете към специалист по физикална терапия.
Една типична болест, която се явява като късно усложнение след травми – главно в областта на гривнената и глезенната стави (с или без фрактури на костите), е алгоневродистрофията на Зудек. Рентгенологично тази болест се изразява с неравномерно (петнисто) извличане на калций от костите в засегната област, а клинично – с болки, оток, промени в цвета и влажността на кожата и ограничение на подвижността на съседните стави. При неправилно лечение може да доведе до тежка инвалидизация. Лечението е трудно. Прилага се под формата на медикаменти, физиотерапия и кинезитерапия САМО ПОД ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ. Оперативното лечение не може да спре хода на болестта. Топлинни процедури от всякакъв вид са ПРОТИВОПОКАЗАНИ. Същото се отнася и до груб масаж или прекалено енергични манипулации за възстановяване на ограничения обем на движенията в ставите. Препоръчват се криотерапия (студени компреси, масаж с ледено блокче и др.) и кинезитерапия под контрол на опитен специалист.
Забележка:
Изграждането на качествена, индивидуално съобразена рехабилитационна програма за пациентите със заболявания на опорно-двигателния апарат включва участие на различни медицински професионалисти, обединени в РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЕКИП (личен лекар, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, ортопед – травматолог, ревматолог, невролог, кардиолог, рехабилитатор). Важно е да проявите желание за сътрудничество и да предоставите на лекуващия Ви лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина пълната медицинска документация от всички проведени от Вас консултации (по възможност при постъпването Ви в рехабилитационното заведение).
Активното участие на пациента в рехабилитационния процес е необходимо и задължително условие за осигуряване на положителен ефект от физикалната терапия и рехабилитация.
При неясноти по отношение рехабилитационните процедури – моля, поискайте подробно обяснение от лекуващия лекар.
Отказът Ви от постъпване в болнично лечебно заведение крие риск от вземането на погрешно решение за лечение и рехабилитация.
Преди хоспитализацията ще получите копие от формулярите за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с Вашия личен лекар, със специалистите по неврология и физикална и рехабилитационна медицина от извънболничната помощ или с лекаря от приемния кабинет.
Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и че сте осмислили необходимостта от извършване на съответните физикално-терапевтични и рехабилитационни процедури. Ако сте съгласен трябва да подпишете информираното съгласие, според което разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете приет в болницата и да бъдат извършени съответните мероприятия. Ако Вашето състояние е такова, че не позволява сам да вземете решение – то информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 244 «ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама