Желатиновите хидролизати и техните здравни аспекти    
 Както водата е основен жизнен компонент в природата, колагеновия протеин, съставен главно от желатин е най-често срещания жизнен протеин в структурата на бозайниците.
 Желатиновите хидролизати (колагенов протеин) се произвеждат от избрани колагенови компоненти. Използваните суровини са свински и телешки цепени кожи получени от професионални кланници и одобрени от медицинските власти за човешка консумация.
От доста време желатиновите хидролизати, както и желатиновите разтвори са считани за много полезни за поддържане на ставите в човешкото тяло. Още в далечното минало през 12 век германския учен Хилдеград предлага употребата на бульон от телешки хрущяли срещу ставни болки. В страните от латинска Америка желатиновите хидролизати са основно средство за поддържане на косата ,ноктите и кожата. В научната литература стимулиращия ефект желатина към косата и ноктите е описан още преди 40 години в множество учения, но едва наскоро е открит ефекта на желатина при артритни заболявания. Все пак специалистите по спортна и ортопедична медицина винаги са поддържали тезата за употреба на желатинови хидролизати при лечение на такива заболявания. При проведените изследвания се очертава тенденция към намаляване на болката след 8 седмици лечение, подобрява се подвижността както и общото функционално състояние.
Колагена и неговата биологична стойност:
Молекулата на колагена е образувана от тройна верига с вид на спирала. Колагена представлява 30% от общото съдържание на протеин в човешкото тяло и има много специфична амино-киселинна структура. Колагеновата молекула се състои от 1000глицин, 360 пролин и 300 хидроксипролин, които не се срещат при другите протеини. Действително човешкото тяло може да синтезира основните аминокиселини глицин и пролин, но трябва да се има в предвид, че огромни количества от тях са необходими за колагенов синтез. За пример, за синтезирането на 1 милион молекули колаген (съответстващи на 1 пико грам или 0.01 нано м 2) , са необходими повече от 1 билион молекули глицин и повече от 620 милиона пролин. Хидрооксипролина и хидроокслилизина не се съдържат в ДНК-редицата; те се изграждат в пептидни вериги като пролин и лизин, хидроксилирани в последствие. Оралната употреба на желатиновите хидролизати безспорно е ценен аминокиселинен източник за структурата на колагена.
Физиология:
Greiling and Stuhlsatz (RWTH, Aachen 1998) от университета „Хайделберг” изследвали концентрацията на аминокиселини в серум с последващо орално приемане на желатинов хидролизат от хора. Наблюдавали са значително увеличение на колагеновите аминокиселини. С цел да се създаде доказателствен материал за ефекта от оралното приемане на желатинов хидролизат е проведено изследване върху група от 52-ма студенти от спортна академия. В продължение на 4 месеца са приемали по 10 гр. желатинов хидролизат дневно. Освен антропометричните параметри (маса и сила) и тестовете на двигателната мускулатура, които ясно показват положителен ефект по време на тренировките, физиологичните параметри остават непроменени (няма странични ефекти).
В повечето публикации, както и в медицинските списания, често се подържа теорията, че всички погълнати протеини се разграждат на техните съставни аминокиселини в стомашно-чревния тракт преди да бъдат резорбирани. Действително ,дори протеини с богат аминокиселинен състав могат да преминат в тяхната цялост през чревната стена. Реф. – Seifert 1976 - “ Количествено абсорбиране на протеините”.
Измерването на радиоактивността в плазмата и в различните тъкани осигурява информация за абсорбцията на колагеновия хидролизат и неговото разграждане в стомаха. Все пак това не доказва, че колагеновия хидролизат действително се транспортира през чревните стени до колагена, който се намира в тъканите. За проследяването на този път са проведени множество чревни експерименти. Изследванията показват ,че колагеновия хидролизат достига точно до тъканите като кожа ,сухожилия и стави с не разрушени антигенни фактори.
Тези специфични резултати, които вече са статистически доказани, се наблюдават не само у хората. Изследванията направени с млад жребец хранен с колагенов протеин показват забележителни резултати. Измерванията отчитат укрепване на коленните хрущяли и сухожилията в крайниците на животното. Като допълнителен ефект се наблюдава не само сгъстяване и уплътняване на козината на жребеца, но и засилване на растежа на тялото с 47% и на копитата с 37% (повишаване на хормона на растежа).
Други специфични резултати също трябва да се вземат под внимание, когато се разглежда механизма за лечение с колагеновия хидролизат. Доказано е , че употребата му има и  имунизиращо действие при пациенти страдащи от ревматизъм ( Tentha et. al. Sience 261,1993).
Терапия и защита от дегенеративни ставни болести с желатинов хидролизат:
Хронично дегенеративните ставни болести са често срещани сред населението и изискват специално внимание. Високите стандарти на живот, оскъдните физически упражнения , намалената физическа работа, неправилното хранене допринасят за намаляване устойчивостта а свързващите тъкани, което резултира в дегенеративните заболявания и увеличаваща се болка.
При направено изследване ,ръководено от Адам М., е установено полезното действие на желатиновите хидролизати с група от 52-ма пациента страдащи в различна степен от дегенеративна артроза бедрените или коленните стави. Успоредно е проведен и тест със субстанция съдържаща чъчен албумин. Подобрението на специфичните за болеста симптоми се оценява посредством градираща скала покриваща 13 различни аспекта на болката. Използването на аналгети и степента на подвижност на ставите са били допълнителен обект на наблюдение. Терапевтичните резултати също показват от само себе си значително намаляване на нуждата от аналгетици. Това изследване доказва , лечението с желатинови хидролизати може да играе значителна поддържащ роля при терапия на дегенеративни ставни заболявания и може да доведе до подобряване.
Друго изследване ръководено от Buker и Rosenfield (1996) е направено с група от 100 гериатрични пациенти. Средната възраст на групата е била 62 години. На половината от групата е предписан 10гр. желатинов хидролизат на ден ,а на другата половина пласебо. Резултатът е бил очевидно и нарастващо подобрение на функционалното състояние на (дифракция, екстензия, завъртане) на групата приемаща желатинов хидролизат в сравнение с другата група.
Няколко по стари учения доказват благоприятните ефекти на желатиновия хидролизат, като тези на Seeligmuller и Happel (1989, 1993), Beuker и Eck(1995).
Терапията с желатин в случаите с дегенеративни ставни заболявания и тяхното предотвратяване е станала неразделна част от медицинските учения в Германия. Резултатите от изследването на FDA във Великобритания, САЩ и Германия на 400 пациента страдащи от остеоартрити скоро ще бъдат публикувани. Резултатите в Германия особено, потвърждават данните получени при всички предишни изследвания.
Остеопороза:
Остеопорозата е дефинирана като загуба на костна маса. Загубата настъпва едновременно с увеличаване на разлагането на костния колаген. Остеопорозата значително намалява качеството на живот на много пациенти дължащо се на причинената болка. Главно жените са засегнати от остеопороза, 30% от фрактурите ,които се получават сред пациентите над 70 годишна възраст са резултат от остеопорозата. Процеса на остеопороза предимно въздейства на еластичните кости; тяхната структура става механически неустойчива, от което произтичат и фрактурите.
В същото време костния колаген се разпада и елементите на колагеновите връзки се отделят с урината. Тези елементи, уринарен пиридинолин (UPD) и уринарен дезоксипиридинолин (UDPD) са важни показатели на активността на болестта. Обикновено със забавяне на остеокластичната активност се прилага и хормонално лечение (инжектиране на калцитонин), което често предизвиква сериозни странични ефекти.
При направено изследване от Адам М., той прилага лечение с желатинов хидролизат на 94 пациента страдащи от следменопаузна остеопороза. Всички пациенти били лекувани с инжектиране на калцитонини, като на половината от тях били предписани по 10гр. желатинов хидролизат на ден. Терапевтичния ефект е бил демонстриран от статистически високо значими и обективни лабораторни данни.
Групата приемаща 10гр. желатинов хидролизат заедно с тяхното основно лечение, е показала значително подобрение, изразяващо се в задържане на процеса разпадане на колагена. Дори 9 месеца след завършването на лечението с калцетонин и желатинов хидролизат, остеокластичната активност била значително намалена.
Графиката показва стойностите на показателите UPD и UDPD преди, след лечението ,след 3 месеца, след 9 месеца. Този резултат е от съществена медицинска и икономическа важност и показва, че орално приемане на желатинов хидролизат спомага за уплътняване на костите.
Приложение на желатиновия хидролизат
Въз основа на тези научни откритития, през последните години нуждата от желатинов хидролизат се увеличи значително не само в Европа , но също и в САЩ и Азия. Тук трябва да се добави, че желатиновият хидролизат е хранителна добавка, и че приемането и е напълно безвредно.
Готовите за употреба течни продукти са особено лесни за употреба. Те са напълно съвместими с протеините и също като тях се приемат лесно. Тези готови за употреба напитки, които са широко разпространени на пазара, често съдържат важни витамини и минерали необходими за поддържането на ставите и костите. Препоръчителна дневна доза от 10гр. желатинов хидролизат дневно може да се приема с плодови или млечни напитки.
Освен това могат да бъдат произведени широка гама от желатинообогатяващи здравословни продукти като: зърнени протеинови десерти, млечни и желирани продукти, дъвчащи бонбони и протеинови храни за спортисти.
Групата от хора нуждаещи се от продукта е разнообразна, но се препоръчва главно на страдащи от ставни или костни смущения, спортисти и хора грижещи се за красотата на своите коса, нокти и кожа.
Важен аспект в спортните храни е предпазния ефект изпълняван от желатиновите хидролизати върху хрущялите и също така за устойчивостта на сухожилията и връзките, когато се приема редовно. Това е особено важен аспект за атлетите, чиито спортове включват някаква степен на интензивни тренировки, които влияят върху ставите и често водят до крайно неприятни здравословни проблеми дори и относително млади хора.

www.bgtrener.info

 

Здравни новини

Реклама