Ако направлението не е използвано и не е налично, т.е. то е изгубено, издаването на копие/дубликат на направление (бл. МЗ – НЗОК № 3) е недопустимо. Издаденото от личния лекар направление за консултация и съвместно лечение е валидно за периода от 30 календарни дни след датата на издаването му. В този период личният лекар е отчел издадената от него медицинска документация в съответната РЗОК, което прави невъзможно анулирането или презаверяването на издаденото от него направление.

Вашият общопрактикуващ лекар може да Ви издаде направление след извършен нов амбулаторен преглед и доказана необходимост от нужната консултация със съответния лекар - специалист. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама