НЗОК заплаща само за дейности и издаване и заверяване на документи съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това са случаите, описани в гл.VIII. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) "Дейност по медицинска експертиза", сред които е и изготвянето на медицинско удостоверение за постъпване на работа, но само на лица от 16- до 18-годишна възраст.

При лица над 18-годишна възраст, те не са задължени да минат през кабинета на общопрактикуващия лекар, но в тези случаи личният лекар може да оформи медицинското за работа, след като съответните специалисти извършат прегледите и след заключителен преглед, подпис и печат същия издава на здравноосигуреното лице този документ.
Съгласно Наредба № 22 на Министерството на здравеопазването, всяко лечебно заведение определя условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента, като определя свои цени за оказаната помощ, когато пациентът не представи направление./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама