Здравната каса покрива ли някаква сума за лазерно коригиране на зрението при голям диоптер?

в пакета на НЗОК за болнична помощ, в клиничните пътеки от областта на офталмологията не е включен метод за "корекция на зрението", ако имате предвид късогледство/далекогледство. Не е включен и метод за корекция на късогледство чрез лазерна интервенция, поради което тази процедура не се заплаща от НЗОК.

НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност "Лазертерапия при очни заболявания" в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А). Заплащането е еднократно за една високоспециализирана медицинска дейност - "Лазертерапия на очни заболявания", без значение дали се прилага на едното или на двете очи. В случай, че дейността се извърши само на едното око и след време – на другото, следва да се издаде ново направление. Добре е да уточните диагнозата, за която става дума.

 

Реклама