Направено домашно посещение от личния лекар /педиатъра/ не се заплаща.

При нарушаване на правата на здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса.

За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение.Редно е да приложите и документ за заплатените от Вас суми, ако имате в наличност, и разбира се, да опишете подробно всички обстоятелства по случая.

 

Реклама