Съгласно чл.152 от НРД 2012 за медицинските дейности при извършване на преглед на здравноосигурено лице от лекар специалист, се издава амбулаторен лист, удостоверяващ оказаната медицинска дейност. За неспазване разпоредбите на НРД 2012 за медицинските дейности здравноосигуреното лице може да подаде жалба до РЗОК с обстойно изложени факти.

Амбулаторният лист се подписва от пациента, като той трява да занесе втория екземпляр на личния си лекар за прилагане към здравното (медицинското) досие.

Съгласно чл.152 от НРД 2012 за медицинските дейности след проведен преглед от личния лекар, екземпляр от амбулаторен лист на хартиен носител, подписан от общопрактикуващия (личния) лекар и здравноосигуреното лице, се прилага към здравното (медицинско) досие на пациента и се съхранява в кабинета на лекаря. Екземпляр се издава и предоставя на здравноосигуреното лице при поискване.
Амбулаторен лист се издава след всеки преглед, а не след "серия от посещения".

 

Реклама