В пакета на НЗОК за болнична помощ, в клиничните пътеки от областта на офталмологията не е включен метод за "корекция на зрението", ако имате предвид късогледство/далекогледство. Корекционните лещи и рамките за очила не се заплащат от НЗОК.

НЗОК заплаща за лечение на очни заболявания при здравноосигурените лица по клинични пътеки в областта на офталмологията само при условие, че заболяването съответства на посочените в конкретната клинична пътека изисквания (индикации за хоспитализация). В този смисъл е необходимо да се консултирате с лекуващия Ви лекар - специалист офталмолог за поставяне на точна диагноза, въз основа на която да бъдете информиран.

Няма точно определен брой на направленията за консултация със специалист по очни болести, които може да ползвате в рамките на една календарна година. Направлението за консултация със специалист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши, като техният брой се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не се изтекли 30 дни от първичния преглед при него, може да го посетите без да е необходимо да вземете ново направление от личния лекар. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама