При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности по клиничната пътека, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на до два контролни прегледа след изписването на пациента. За сметка на здравноосигуреното лице са някои скъпоструващи консумативи, изрично упоменати в съответните клинични пътеки.

НЗОК заплаща извършването на гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции на здравноосигурени лица по КП № 205 "Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции", но не заплаща скъпоструващите консумативи при операция на гръбначния стълб. Това е посочено изрично в алгоритъма на клиничната пътека.

След като разберете номера на клиничната пътека, по която ще оперират съпругата Ви, може да направите справка за консумативите, които НЗОК заплаща/не заплаща – в меню "Национален рамков договор (НРД) 2013 година за медицински дейности" – линк "НРД 2012 за медицински дейности", подлинк "Приложение" № 16". За всеки ден болнично лечение съпругата Ви ще трябва да заплати потребителска такса в размер 5.80 лв., но не повече от 10 дни годишно. Не дължи потребителска такса за лечение в болница, ако има заболяване, включено в Списъка на освободените от потребителска такса лица. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама