Може да бъдете приет в болнично лечебно заведение и да бъдете оперирана по клинична пътека № 149 " Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи", МКБ /международен код на болестите / 71.23 – Марсупиализация на бартолинова жлеза /киста/.

При лечение по клинична пътека Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на два контролни прегледа след изписването в същото лечебно заведение за болнична помощ.

При изписването от болницата ще трябва да заплатите потребителска такса по 5.80 лв. за всеки ден болничен престой (ако не сте освободена от нея).

Подобни статии:
 

Реклама