Изискванията за предварително извършени образни изследвания от страна на някои лечебни заведения са с оглед да се обоснове хоспитализацията, и от тази гледна точка имат своето основание. Те са необходими в случаите, когато трябва да се докажат болестни промени, обуславящи показанията за болнично лечение.

Но при доказани заболявания на опорно-двигателния апарат, свързани с трайни и хронични изменения (артрозни, дископатии и др.), за които съществуват обективни документални и образни данни, не следва да се изискват всеки път нови рентгенографии. При необходимост или по преценка на лекаря биха могли да се направят образни изследвания, както и за оценка прогресията на заболяването, но те не са задължителни за постъпване в лечебно заведение по клинична пътека за рехабилитация.

НЗОК няма изисквания спрямо сроковете на валидност за снимките от образни изследвания (освен ако в клиничната пътека изрично не е упомената конкретна давност). В КП № 244 "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат" напр. се изисква образно изследване като индикация за хоспитализация, а именно: "- данни за тежка патология при образно изследване (рентгенография или КАТ или МРТ)". Не е поставен обаче срок за давността на това изследване, тъй като много пъти става дума именно за тежка и необратима патология, и в тези случаи е абсолютно неоправдано извършването на излишни изследвания. Следователно не е необходимо да се прави нова рентгенография при вече доказана диагноза (особено ако пазите свои стари рентгенови снимки, които удостоверяват заболяването).

Ако лечебното заведение поставя такива изисквания, те не са наложени от НЗОК.

Другата индикация за хоспитализация по КП № 244 е при диагнози с код М51.1(при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск), където се изисква наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до 4 месеца преди датата на първоначалния преглед в лечебното заведение). / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама