Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място договорените клинични пътеки (КП) и цените, които НЗОК заплаща за тях; както и видовете медицински изделия и скъпоструващите консумативи, и цените, до които НЗОК заплаща за същите (в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).

НЗОК заплаща определени медицински изделия, но не заплаща ортосинтезните (фиксиращи) консумативи и инструменти, което е регламентирано в съответната КП.

В клиничните пътеки по ортопедия и травматология са изрично указани скъпоструващите консумативи, които НЗОК не заплаща (напр. титаниеви импланти и винтове, пирони, плаки и пластини…) и те са за сметка на пациента.

Ако разберете коя е клиничната пътека, по която ще бъдете лекувани, може да направите справка на сайта на НЗОК в меню "Национален рамков договор – 2013 – за медицинските дейности", линк "Приложение № 16 – Клинични пътеки", откъдето може да се информирате дали има/ и кои са скъпоструващите консумативи, които НЗОК заплаща/не заплаща по съответната КП. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама